Utbildning ska löna sig

Närmare var tredje undersökt högskoleutbildning innebär en ekonomisk förlust, visar Sacos livslönestudier. Flera av de olönsamma utbildningarna leder till kvinnodominerade bristyrken inom vård och skola, som fysioterapeut och lärare. Ska vi lösa kompetensbristen inom välfärden måste det bli möjligt för alla akademiker att göra lönekarriär.