Utbildning ska löna sig

Fyra av tio akademiska utbildningar är rena förlustaffärer. Exempelvis en låg- och mellanstadielärare förlorar över en miljon kronor på att utbilda sig jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Det är inte hållbart. Ska vi lösa kompetensbristen inom välfärden måste det bli möjligt för alla akademiker att göra lönekarriär.

Fler män inom ett yrke ger inte kvinnor högre lön


De låga lönerna för akademiker i välfärdsyrken inom offentlig sektor beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur. Därför kommer inte fler män i dessa yrken att påverka lönenivåerna nämnvärt. Saco vill se en parlamentarisk utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas, skriver Göran Arrius och Lena Granqvist, Saco. Läs debattartikeln här.