Vår policy gällande kommentarer på vår webb

Hos oss är alla som är intresserade av Sacos frågor välkomna att skriva sina frågor och åsikter. Det är inte tillåtet att gå till personangrepp. Kommentarerna ska vara skrivna i god ton och handla om ämnet i artikeln. Saco förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som vi bedömer är kränkande eller stötande, är brottsliga, är "spammande", inte håller sig till ämnet eller bryter mot personuppgiftslagen. Vi förbehåller oss också rätten att blockera användare som vid upprepade tillfällen inte håller sig till våra förhållningsregler.

Publicerad: Fredag 6 apr 2018

Senast uppdaterad: Fredag 27 apr 2018

Så hanterar vi dina personuppgifter när du skriver kommentarer på www.saco.se

För att kunna erbjuda dig möjlighet att skriva kommentarer på vår webbplats behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Saco är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Genom att använda Sacos tjänster accepterar du denna policy och samtycker till vår behandling av dina personuppgifter. Du samtycker också till att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder våra tjänster.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du skriver en kommentar på saco.se lämnar du ut personuppgifter till oss. Det kan vara följande personuppgifter:

Direkt identifierande personuppgifter

  • Namn
  • E-postadress

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du ger oss information om dig själv när du skriver en kommentar på vår webbplats saco.se.

Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. 

Ändamål och rättslig grund

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig. Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på samtycke. Du äger rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Information för att kommunicera med dig

Vi kan använda information om dig för att:

  • Berätta om våra tjänster och erbjudanden
  • Skicka nyhetsbrev
  • Undersöka hur nöjd du är med oss och våra erbjudanden

Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss på kansli@saco.se.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina personuppgifter ska hanteras med samma nivå på säkerhet som krävs inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant. Vi låter kommentarer på saco.se ligga kvar ett år sedan rensas de bort automatiskt. 

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Rätt att begära begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Kontakta oss

Vi har utsett ett dataskyddsombud. Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på kansli@saco.se.