Arbetslösheten bland akademiker ökar

2,9 % av akademikerna var i slutet av december 2019 öppet arbetslösa enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Det innebär att arbetslösheten har ökat med ca 0,2 procentenheter, eller 4200 personer, jämfört med december 2018.

Publicerad: Måndag 27 jan 2020

Senast uppdaterad: Måndag 27 jan 2020

– Den ökade arbetslösheten slår brett. Vi ser ökningar inom samtliga utbildningsinriktningar och både bland kvinnor och män. Det är ett trendbrott, säger Thomas Ljunglöf, statistiker och utredare på Saco.

Arbetslösheten ökar även inom samtliga åldersgrupper från 30 år och uppåt, men är oförändrad bland dem under 30 år jämfört med december 2018. Det kan ses som en indikation på att den ökade arbetslösheten främst beror på att akademiker blivit av med sina jobb och inte av att det skulle blivit svårare för nyutexaminerade akademiker att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten ökar bland akademiker födda i Sverige, samtidigt som den fortfarande minskar bland dem som är födda utanför Norden. Arbetslösheten är dock fortfarande betydligt högre bland akademiker som är födda utanför Norden, 7,6 % jämfört med 1,8 % bland inrikes födda akademiker.

Sveriges a-kassor har utifrån statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) konstaterat att utbetalningarna från a-kassan ökar, vilket kan ses som ett tecken på en försvagad konjunktur. Saco ser samma tendenser.

– I kommande lågkonjunktur är det sannolikt att fler akademiker kommer drabbas av arbetslöshet. Då är det särskilt viktigt att man ser till att ha försäkrat sin inkomst genom att vara med i a-kassan och i facket, säger Thomas Ljunglöf, statistiker och utredare på Saco.