Alarmerande på Nobeldagen

Svensk forskning tappar i lyskraft. På medelnivå hålls ställningarna någorlunda, men i toppen blir forskare från svenska lärosäten allt ovanligare.

Publicerad: Onsdag 12 dec 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

- Det om något borde få regering, riksdag och universitetsledningar att tänka till på Nobeldagen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Resultaten från Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) så kallade excellensutredningen är alarmerande. Sverige beskrivs som en vetenskapsnation på nedgång. Trots goda ekonomiska villkor ligger länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz långt före Sverige vad gäller forskning i toppklass. Förklaringen är att Sverige har en hög andel extern finansiering av forskningen, ett oklart karriärsystem för forskare och en svag akademisk ledning.

Som tur är går det att göra något åt situationen. Analysen och de förslag som KVA:s utredning presenterar ligger i linje med de Saco tidigare fört fram.

- Saco instämmer till fullo i att de direkta anslagen till forskningen måste öka och i att det akademiska ledarskapet bör stärkas. Liksom i att rörligheten mellan lärosätena måste stimuleras. Samtidigt måste unga forskare få goda och trygga anställningsförhållanden, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Emelie Lilliefeldt, forskningshandläggare Saco, 072-516 28 29
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10