Arbetsgivarna bör betala mer vid korttidsarbete

Saco välkomnar förslaget om ett statligt stöd för korttidsarbete för att förhindra uppsägningar vid en djup ekonomisk kris. Men den föreslagna kostnadsfördelningen är inte rimlig. Att arbetstagarna ska betala så mycket mer av kostnaden för arbetstidsminskningen än arbetsgivarna bör ändras.

Publicerad: Torsdag 31 jan 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Det skriver Saco i sitt remissvar på departementspromemorian Statligt stöd vid korttidsarbete.

- Justeras förslaget som vi vill blir fördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare rimligare. En högre självrisk för arbetsgivarna minskar risken för samhällsekonomiskt missbruk, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Risken att korttidsarbetet skjuter upp nödvändig strukturrationalisering blir också mindre. Att dela kostnaden lika var naturligt under den senaste finanskrisen. Om regeringen ändå bedömer att kostnaden för arbetsgivaren blir för stor och därmed ökar risken för avskedanden bör staten ta en större andel.

Saco ifrågasätter också att samma stödperiod ska gälla för alla branscher. Eftersom effekterna av en kris är olika vid olika tidpunkter beroende på verksamhet är förslaget inte optimalt. Analysen i promemorian är bristfällig på den här punkten.

Det lönetak på 40 000 kronor i månaden som föreslås skulle innebära att stora delar av akademikergrupperna inte skulle få fullt stöd. Det är rimligare att närma sig de nivåer som fackförbunden bekostar i sina egna inkomstförsäkringar. Inkomsttaket bör också indexeras med ett lämpligt löneindex.

Korttidsarbetets effekter på den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, bör analyseras ytterligare, liksom vilka effekterna blir för kollektivavtalade försäkringar som tjänstepensionerna. Det senare är dock en sak för arbetsmarknadens parter om förslaget blir verklighet.

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Eva Oscarsson, arbetsmarknadsexpert Saco, 073-072 37 49
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10