Borg tar ett steg i rätt riktning

Saco har under lång tid påpekat hur orimligt generösa de så kallade 3:12 reglerna i skattelagstiftningen blivit för en del företagare. Därför är det ett steg i rätt riktning när regeringen nu försöker täppa till ett hål för skatteplanering. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf i Dagens Industri lovat ändrade skatteregler i vårpropositionen på måndag.

Publicerad: Fredag 12 apr 2013

Nyckelord:
Skatter

Regeringen vill strama åt reglerna så att personer som har ett mycket litet delägarskap i exempelvis en advokat-, revisions- eller konsultfirma inte ska kunna omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster och därmed sänka skatten från 57 procent till 20 procent. Regeringen föreslår också att kravet på eget löneuttag för delägarna ökar i företag med hög lönesumma.

- Det är ett steg i rätt riktning. Hur långtgående det är beror var regeringen sätter gränsen för mycket litet delägande. Blir steget för litet kvarstår betydande möjligheter till skatteplanering, säger Göran Arrius.

I företag med få anställda och låg sammanlagd lönesumma ska däremot möjligheterna för delägarna att omvandla arbetsinkomster till inkomst av kapital öka. Regeringen vill också minska kostnaderna för att anställa inom forskning och utveckling. Möjligheterna att reducera arbetsgivaravgifterna för anställda inom de sektorerna ska undersökas, skriver Borg och Lööf.

- Det är bra, det är rätt att gynna de genuina företagarna, de som skapar arbete i sina företag. Men samtidigt är det förslaget bara ytterligare ett tecken på hur snårigt och ogenomträngligt skattesystemet blivit. Vad är forskning och utveckling som ska ha lägre arbetsgivaravgift? Var ska gränsen dras mot annan verksamhet i företaget? Vad händer om en person jobbar med både produktion och forskning? Frågorna och kryphålen är många, säger Göran Arrius och fortsätter:

- Det vore bättre att göra en ny skatteöversyn för att komma tillbaka till ett lättbegripligt och symetriskt skattesystem. Regeringens lappande och lagande visar att det är nödvändigt.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10