Börja plugga - välj rätt!

Den som vill öka sina möjligheter att få jobb ska välja en akademisk utbildning. Den som nästa år börjar en utbildning till biomedicinsk analytiker, gymnasielärare i yrkesämnen, receptarie eller tandläkare har särskilt goda förutsättningar att få jobb om fem år. Det visar Sacos årliga bedömning av arbetsmarknadsläget i rapporten Framtidsutsikter.

Publicerad: Onsdag 28 nov 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Avsikten med rapporten är att ge tiotusentals elever i gymnasiets avgångsklasser ett bättre underlag när de ska välja högskolestudier. I dessa tider av höga siffror för ungdomsarbetslösheten är det också viktigt att visa att läget inte är så hopplöst som det kan se ut.

Det bästa sättet att undvika arbetslöshet är att utbilda sig. 2011 var arbetslösheten bland akademiker i genomsnitt 3,7 procent att jämföra med 7,5 procent för hela arbetsmarknaden.

Framtidsutsikter bygger på den unika bedömning som Sacoförbunden gör av det kommande arbetsmarknadsläget på fem års sikt.

- Saco vill inspirera till högskolestudier. Vilken utbildning man väljer är ett av de mest betydelsefulla valen i livet. Intresset och hjärtat ska givetvis styra, men ett bra underlag om arbetsvillkor och karriärmöjligheter gör valet lättare, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Fler yrken där prognoserna pekar mot en liten konkurrens om jobben för nyutexaminerade år 2017 är audionom, cytodiagnostiker, kiropraktor, datavetare, kemist, matematiker/statistiker, lots, sjukgymnast samt naturvetare inom arbetsmiljö och trädgård/landskap.

Balans, att det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb, bedöms råda för bland annat arbetsterapeuter, ekonomer, civil- och högskoleingenjörer, jurister, psykologer, socionomer och tandhygienister.

Medan prognosen pekar mot ett överskott av exempelvis kommunikatörer samt musei- och kulturyrken.

- Vi vill bidra till att utbildningsvalet görs medvetet, med öppna ögon. Sacos förbund har goda kunskaper om arbetsmarknadsläget för akademiska yrken. Men man ska komma ihåg att alla prognoser är kvalificerade gissningar, säger Eva Oscarsson som är Sacos arbetsmarknadsexpert och redaktör för Framtidsutsikter.

- Det är också viktigt att tänka på att ett yrke där det kommer att råda liten konkurrens om jobben inte alltid är det bästa långsiktiga valet. Att det råder brist på arbetskraft inom yrket kan bero på att få vill ha jobben, kanske på grund av dåligt löneläge och arbetsförhållanden som inte är så attraktiva.

Prognoserna i Framtidsutsikter bygger på kunskaper om utbildning och arbetsmarknad hos Sacos förbund. Bedömningarna kompletterar den yrkes- och utbildningsinformation som finns i rapporten Välja yrke.

Årets upplaga av Framtidsutsikter offentliggörs i samband med Saco Studentmässor som besöks av en tredjedel av alla sista års elever från gymnasiet. Först på Stockholmsmässan i Älvsjö den 29-30 november sedan på Stadionmässan i Malmö den 5 december.

Totalt har mässorna ungefär 190 utställare, däribland flera Sacoförbund. Över 70 procent av besökarna går på minst ett seminarium under mässan, men många går på fler.

För att eleverna ska få ut mer av mässan anordnar Saco en schematävling där klassen kan få ett bidrag på tiotusen kronor till sin klass. En av förra årets vinnarklasser skrev så här.

– Schematävlingen gav oss bättre koll på vad mässan hade att erbjuda. Vi hade känslan av att vi visste ungefär vad vi skulle göra där. Utan tävlingen hade vi nog inte lika tydligt förstått poängen med att besöka mässan. De flesta av oss kände nu att vi fick ut något bra hälsar klass NVN09A från Heleneholms gymnasium i Malmö i ett gemensamt brev.

 

Frågor:

Göran Arrius, Sacoordförande, 070-649 16 62
Eva Oscarsson, utredare, 073-072 37 49
Pär Karlsson, kommunikatör, 072-217 44 43
Anders Jonsson, presschef, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10