Bra att regeringen vill underlätta omställning

I vårbudgeten flaggar regeringen för skattelättnader som kan underlätta kompetensutveckling och omställning på arbetsmarknaden. Ett utmärkt initiativ, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

I riktlinjerna för den kommande ekonomiska politiken skriver finansminister Anders Borg att regeringen förbereder ett förslag för att underlätta bildandet av en stiftelse för kompetensutveckling. Arbetstagare ska kunna vidareutbilda sig under pågående anställning. Förutsättningen är att Svenskt Näringsliv och PTK kan bli överens om ett omställningsavtal.

- Det är utmärkt att regeringen vill öka möjligheterna till en uppgörelse mellan parterna. Saco har länge pekat på att kompetensutveckling och karriärbyten är en förutsättning för att fler ska kunna arbeta längre upp i åldrarna, säger Göran Arrius.

I vårbudgeten slår regeringen fast att nivån på svenska för invandrare måste höjas, anpassas till individens förutsättningar och kopplas till arbetslivet. Det är utmärkt, något som Saco framfört under lång tid. Men fortfarande saknas åtgärder för att höja sfi-lärarnas kompetens.

- Jag är också förvånad över att regeringen framhärdar och fortsätter att bereda ett införande av nystartszoner i utsatta områden. Erfarenheterna från Sverige och internationellt av nedsatta personalkostnader i vissa områden visar ingen ökning av sysselsättningen. Det förslaget borde regeringen slänga i papperskorgen, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-64916 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10