Bra, men inte tillräckligt om whistleblowing

Det är utmärkt att utredningen lägger förslag som stärker möjligheten för arbetstagare att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Saco anser dock att utredningens förslag är otillräckliga. Det bör vara möjligt att slå larm internt om alla missförhållanden, utan att behöva avgöra om de är allvarliga eller inte.

Publicerad: Tisdag 20 maj 2014

Senast uppdaterad: Fredag 9 jun 2017

Den så kallade whistleblowingutredningen föreslår en ny lag som stärker skyddet för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska kunna slå larm internt till arbetsgivaren eller sin fackliga organisation utan att utsättas för repressalier av arbetsgivaren. Den som tar emot uppgifterna får inte uppge vem som larmat. Om inte skäliga åtgärder vidtas, eller om det är befogat att inte först larma internt, införs också skydd för att slå larm externt. Den nya lagen kan avtalas bort genom centrala kollektivavtal.

Saco välkomnar förslagen, men anser att utredningen kunde ha gått längre och lagstiftat om skydd för att anonymt slå larm internt om alla missförhållanden.

– Risken är uppenbar att lagen blir tandlös när arbetstagaren blir tvungen att göra en avvägning av om missförhållandet är allvarligt eller inte. Då kanske man hellre avstår från att larma eftersom man kan råka illa ut, säger Helena Larsson, jurist på Saco.

Hon har också framfört till utredningen att den föreslagna utformningen innebär att lagen inte blir tillräckligt tydlig. Saco anser också lagen ska vara tvingande och inte gå att avtala bort.

– Det är ett samhällsintresse att missförhållanden kommer fram. Då är det inte lämpligt att man ska kunna avtala bort skyddet för den som slår larm, säger Helena Larsson.

Frågor:
Helena Larsson, jurist Saco, tel. 08-613 48 39
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72