Bra underlag för att röja i skattedjungeln

Det är hög tid att röja i skattedjungeln. SNS Konjunkturråds förslag är en spännande utgångspunkt för en ny översyn av skattesystemet som kan förena bättre tillväxt med ”svensk” fördelning. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius. Konjunkturrådets förslag kan förena bättre tillväxt med ”svensk” fördelning.

Publicerad: Torsdag 17 jan 2013

Nyckelord:
Skatter

Konjunkturrådet pekar på hur kombinationen av arbetsgivaravgifter och inkomstskatten med värnskatten på toppen gör att den maximala skattekilen är uppe i 77 procent. Därmed närmar sig marginaleffekterna samma nivåer som innan den stora skattereformen. Lösningen är enligt rapporten sänkt inkomstskatt och lika arbetsgivaravgifter för alla.

- Klokt, tycker Göran Arrius. Om vi vill ha mer arbete och innovationer ska vi ta bort värnskattens straffbeskattning. Konjunkturrådet visar att det är möjligt, om man ser inkomstskatten och arbetsgivaravgifterna som en helhet.

Konjunkturrådet tar också upp olika möjligheter att förbättra fördelningspolitiken, bland annat kraftigt höjda barnbidrag.

- Med det här som ett av underlagen är det dags för de båda politiska blocken att samla ihop sig och komma överens om en stor skatteöversyn. Den tidigare skatteuppgörelsen har urholkats och krånglats till. Det är dags för politikerna att fritt och utan låsningar söka sig fram till ett enklare och mer begripligt system som uppmuntrar fler människor till ansvar, arbete och utbildning, säger Göran Arrius.

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10