EU-kommissionens nya arbetsmiljöstrategi sviker Europas arbetstagare

Den 6 juni presenterade EU-kommissionen en ny arbetsmiljöstrategi (Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020) som ersätter den tidigare som gällde 2007-2012. Efter att ha väntat i flera år på en ny arbetsmiljöstrategi måste vi ur en facklig synvinkel uttrycka vår besvikelse. Strategin är svag och har ett alldeles för tunnt innehåll för att möta de utmaningar som dagens och framtidens arbetsliv står inför.

Publicerad: Måndag 16 jun 2014

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

I strategin identifieras ett antal utmaningar, exempelvis de mindre företagens behov av förenklingar och förtydliganden av gällande arbetsmiljölagstiftning, samt nya arbetsmiljörisker som följer av exempelvis ett ökat användande av nanomaterial.

Kommissionen lyfter även frågor som belastningsskador, psykosocial arbetsmiljö, mental ohälsa samt effekterna av en åldrande arbetskraft. Årligen avlider 4 000 arbetstagare på grund av olycksfall i arbetet och cirka 160 000 dör på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Till detta kommer alla stressrelaterade och andra psykosociala arbetsmiljöproblem som leder till långvariga sjukskrivningar.

Detta är viktiga frågor som en arbetsmiljöstrategi bör hantera, men avsaknaden av en förnyad och förstärkt lagstiftning och andra åtgärder för att komma till rätta med dessa utmaningar, är anmärkningsvärd. Strategin saknar också i hög grad konkreta mål och bindande åtaganden.

Trots de fakta som EU-kommissionen lägger fram om arbetsmiljöproblem och utmaningar väljer man åter att lyfta fram avreglering av EUs arbetsmiljölagstiftning – i linje med kommissionens REFIT-program – som lösningen för att underlätta för små och medelstora företag.

En fungerande europeisk arbetsmarknad och ett långsiktigt hållbart arbetsliv kräver att arbetsmiljöskyddet gäller för alla arbetstagare oavsett storlek på arbetsplatsen. Avregleringar på arbetsmiljöområdet är gårdagens lösningar – och ett stort svek mot alla arbetstagare både i Sverige och resten av EU. Om vi tillsammans ska höja nivån på arbetsmiljöarbetet inom EU och på nationell nivå krävs helt andra långsiktiga åtgärder.

Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare, LO
Eva Normark, Ordförande TCO
Göran Arrius, Ordförande Saco

För ytterligare information kontakta:
LO: Pressjouren 08-796 26 90
TCO: Kerstin Olsson, presschef 08-782 91 02,
Gabriel Wernstedt, pressekreterare 08-782 91 06
Saco: Anders Jonsson, presschef 08-613 48 59,
Thomas Jartsell, pressekreterare 08-613 48 97

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10