Facket mot rasism – för mångfald och sammanhållning

Sverige ska vara ett land där alla kan känna sig hemma, oavsett hårfärg, hudfärg eller religion. Ett land där vi i sammanhållning tar ansvar för och respekterar varandra. På jobbet och i samhället.

Publicerad: Tisdag 1 jul 2014

Senast uppdaterad: Fredag 9 jun 2017

Våra tre organisationer representerar över tre miljoner löntagare och fackförbundsmedlemmar. Utan oss stannar Sverige. Våra medlemmar är födda i Tranemo, Täby och Teheran. Oavsett bakgrund har de gått samman i fackföreningar för att förbättra arbetslivet, höja värdet av sitt arbete och tillsammans göra Sverige till ett ännu bättre land att leva i. Därför är vi mycket oroade över en samhällsutveckling där rasismen återigen växer, där människor bedöms utifrån deras bakgrund istället för deras kompetens och person. Där grupper ställs mot varandra. Där olikhet betonas istället för jämlikhet. Alla människors lika rätt och lika värde är centrala värderingar för oss och våra medlemsförbund.

Vi accep­terar inga former av diskriminering, hot eller våld. Vårt arbetsliv och samhälle ska präglas av öppenhet och sammanhållning. Därför kan vi inte stillatigande acceptera att rasismen ökar och att våra värderingar ut­manas av partier och organisationer som vill splittra istället för att samla.

LO, Saco och TCO kommer alltid att vara aktiva parter i att bygga ett arbetsliv och ett land präglat av mångfald, sammanhållning och respekt för alla människors lika värde.

Eva Nordmark
ordförande TCO

Karl-Petter Thorwaldsson
ordförande LO

Göran Arrius
ordförande Saco