Fall framåt för forskningen

Mer pengar och bättre fördelning av dem. Regeringens forskningsproposition är ett fall framåt även om det gott kunde ha satts av ännu mer pengar. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius om förslaget till forsknings- och innovationspolitik.

Publicerad: Torsdag 11 okt 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Inför forskningspropositionen har Saco betonat vikten av att en större andel av resurserna går direkt till universitet och högskolor. Saco har också tryckt på vikten av bättre forskarmiljöer, mer kvalificerad utvärdering och vikten av att rörlighet mellan lärosätena premieras. Den akademiska inaveln måste brytas.

- Det är glädjande att Jan Björklund och regeringen åtminstone delvis lyssnat. Även om man alltid kan önska sig mer är det ett steg i rätt riktning när de direkta forskningsanslagen ökar. Det är också positivt när regeringen låter en större andel av anslagen fördelas efter kvalitet och flaggar för ett nytt sätt att mäta kvaliteten på forskningen. Ökad konkurrens är alltid stimulerande, säger Göran Arrius.

- Det som saknas är ordentliga åtgärder för att stimulera ökad rörlighet i forskarvärlden, såväl mellan lärosäten som mellan akademi och näringsliv. Regeringen borde ha vågat ta steget fullt ut och belöna de institutioner som anställer forskare som rör på sig, säger Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Emelie Lilliefeldt, forskningsutredare Saco, 070-665 20 26
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10