Försäkringar för trygghet

På lång sikt kommer inte skatteintäkterna att räcka till både vård, skola och omsorg samt inkomsttrygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Därför är det utmärkt att SNS Konjunkturråd tar upp frågan om att lyfta ur socialförsäkringarna ur statsbudgeten. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 16 jan 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar

SNS konjunkturråd pekar på det faktum att kostnaderna för de offentligt finansierade verksamheterna ökar snabbare än skatteintäkterna. Det är svårare att effektivisera vård och undervisning än varuproduktion och medborgarnas krav ökar i takt med att realinkomsterna stiger. Risken är uppenbar att de som kan väljer att köpa privata tjänster och att viljan att betala skatt därmed minskar.

 – Det vore en förödande utveckling, därför borde politikerna samla ihop sig och tänka långsiktigt på hur den solidariska finansieringen av vård, skola, omsorg ska kunna upprätthållas, säger Göran Arrius.

Ett sätt som SNS konjunkturråd pekar på och som Saco tidigare visat hur det kan gå till är att låta skattepengarna gå till verksamheten och lyfta ur socialförsäkringarna ur budgeten och göra dem helt försäkringsmässiga. I rapporten Kan arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar för socialförsäkringarna? visade Saco redan 2011 hur det skulle kunna gå till.

 - Vi kommer att läsa SNS rapport noggrant och återkomma till frågan. Även om det här är komplicerade frågor som behöver utredas noga vore det välgörande om politikerna kunde erkänna problemet och ange någon form av inriktning före valet till väljarna. Att fortsätta att trampa på i samma ullstrumpor som nu kommer inte att hålla i längden, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco, 070-379 54 68
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10