Goda framtidsutsikter för akademiker

Gymnasielärare i yrkesämnen, biomedicinsk analytiker och arbetsterapeut. Säkra kort för den som ger sig ut på arbetsmarknaden om fem år. För kommunikatörer och veterinärer ser det mörkare ut, visar Framtidsutsikter, Sacos årliga prognos av arbetsmarknaden för akademiker.

Publicerad: Tisdag 26 nov 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

Det bästa sättet att undvika arbetslöshet är att utbilda sig. Men möjligheterna till en anställning ser olika ut beroende på vilken utbildning du väljer och det är viktigt att känna till förutsättningarna på förhand.

Därför ger Saco varje år ut rapporten Framtidsutsikter, en prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden. Det betyder att de ungdomar som ska påbörja sina studier redan nu kan skapa sig en uppfattning av hur jobbmöjligheterna ser ut efter examen.

- Saco vill bidra till att utbildningsvalet görs med öppna ögon. Intresse ska givetvis styra, men det är också viktigt att ha kunskap om läget på arbetsmarknaden. Där har vår rapport Framtidsutsikter en viktig funktion att fylla, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Och de som väljer att utbilda sig till bland annat arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker eller gymnasielärare i yrkesämnen kan se fram emot goda jobbmöjligheter (se hela listan nedan). Dystrare är det för kommunikatörer, samhällsvetare och veterinärer. Där spås konkurrensen om jobben vara hård. För den stora gruppen akademiker väntar dock en arbetsmarknad i balans och det är även att föredra, enligt Eva Oscarsson, Sacos arbetsmarknadsexpert och redaktör för Framtidsutsikter.

- När det är balans fungerar arbetsmarknaden för akademiker som bäst. Då finns det goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver, säger hon.

Det kan vara tufft att utbilda sig till ett yrke med ont om jobb. Det är dock inte säkert att yrken med liten konkurrens om jobben är det bästa valet ur ett långsiktigt perspektiv.

- Att det är liten konkurrens om jobben inom ett yrke kan också vara ett tecken på att lönerna är låga eller att det är råder brist på utvecklingsmöjligheter, säger Eva Oscarsson.

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för 62 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Rapporten släpps i samband med Saco Studentmässor, Sveriges största mässa för högre utbildning, som äger rum i Stockholm 28-30 november och i Malmö den 4 december. 

Ladda ner rapporten här

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Eva Oscarsson, utredare och redaktör för Framtidsutsikter: 0730-72 37 49
Thomas Jartsell, pressekreterare: 0709-18 64 31

Liten konkurrens om jobben Balans Stor konkurrens om jobben
Arbetsterapeut
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Cytodiagnostiker
Datavetare
Djursjukskötare
Gymnasielärare i yrkesämnen
Kemist
Matematiker/statistiker
Naturvetare inom arbetsmiljö
Naturvetare inom trädgård och landskap
Planeringsarkitekt
Receptarie
Agronom
Apotekare
Arbetsförmedlare
Arkitekt
Bibliotekarie
Brandingenjör
Civilekonom/ekonom
Civilingenjör
Dietist
Djurskyddsinspektör
Fysiker
Geovetare
Högskoleingenjör
Inredningsarkitekt
Jurist
Jägmästare
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Lantmästare
Logoped
Lots
Läkare
Lärare i grundskolans tidigare år, senare år och gymnasielärare i allmänna ämnen
Lärare/forskare vid universitet och högskolor
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Naturvetare inom lantbruk
Naturvetare inom life science
Naturvetare inom miljö
Naturvetare inom skog
Officer
Optiker
Personalvetare
Psykolog
Sjukgymnast/fysioterapeut
Sjukhusfysiker
Skogsmästare
Skolledare
Socionom
Studie- och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandhygienist
Tandläkare
Beteendevetare
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturyrken
Samhällsvetare
Veterinär

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10