Här finns jobben om fem år

Arkitekt, matematiker och lärare. Säkra kort för den som ger sig ut på arbetsmarknaden om fem år. Tuffare blir det för personalvetare, veterinärer och biologer, visar Sacos nya rapport. – Läs på innan du väljer utbildning så slipper du onödiga överraskningar när du ska ut i yrkeslivet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Onsdag 25 nov 2015

Senast uppdaterad: Fredag 9 jun 2017

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval

Saco ger varje år ut rapporten Framtidsutsikter, en prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden. De ungdomar som snart påbörjar sina studier kan alltså redan nu skapa sig en bild av hur jobbmöjligheterna ser ut efter examen.

Och det ser ljust ut för bland annat lärare, matematiker och arkitekter i framtiden. Värre blir det för veterinärer, personalvetare och kommunikatörer, visar Sacos prognos (se hela listan nedan).

- Den offentliga sektorn står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren och det visar sig även i vår prognos. Inom vård, skola och omsorg kommer det att råda liten konkurrens om jobben, säger Eva Oscarsson, arbetsmarknadsexpert på Saco och ansvarig för prognosen.

För den stora gruppen akademiker väntar en arbetsmarknad i balans och det är även att föredra. Då finns det goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver.

Att det är liten konkurrens om jobben inom ett yrke är inte nödvändigtvis positivt. Det kan till exempel vara ett tecken på att lönerna är låga eller att det är råder brist på utvecklingsmöjligheter inom yrket.

- Utbildningsvalet är ett av de viktigaste du gör i livet. Läs på innan du väljer så slipper du onödiga överraskningar senare när du ska ut i yrkeslivet, säger Sacos ordförande, Göran Arrius.

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för 55 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Rapporten släpps i samband med Saco Studentmässor, Sveriges största mässa för högre utbildning, som äger rum i Malmö 26 november och i Stockholm 2-4 december.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Eva Oscarsson, arbetsmarknadsexpert: 08-613 48 08
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker år 2020

Liten konkurrens om jobben
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Datavetare
Djursjukskötare
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare F–3 och 4–6
Matematiker och statistiker
Planeringsarkitekt
Receptarie
Skolledare
Speciallärare och specialpedagog
Tandhygienist
Yrkeslärare i gymnasieskolan
Ämneslärare 7–9 och gymnasieskolan

Balans
Apotekare
Arbetsförmedlare
Bibliotekarie
Brandingenjör
Civilekonom och ekonom
Civilingenjör
Dietist
Fysiker
Fysioterapeut
Geovetare
Högskoleingenjör
Jurist
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Logoped
Läkare
Lärare och forskare vid universitet och högskolor
Naturvetare inom lantbruk
Naturvetare inom life science
Naturvetare inom miljö
Naturvetare inom skog
Naturvetare inom trädgård och landskap
Officer
Optiker
Psykolog
Sjukhusfysiker
Socionom
Studie och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandläkare

Stor konkurrens om jobben
Beteendevetare
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturmiljöyrken
Personalvetare
Samhällsvetare
Veterinär

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10