Höjd kvalitet viktigare än längre tid

En skola blir inte bättre för att den blir längre. Därför är det viktiga att satsa på att höja kvaliteten i undervisningen, vilket bara kan bli möjligt om lärarnas och skolledarnas villkor och status förbättras. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan regeringen avslöjat sina planer på att tillsätta en utredning för att förlänga skolplikten.

Publicerad: Onsdag 8 jan 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Regeringen vill utreda en tioårig grundskola, med skolstart vid sex års ålder. Den som inte blivit godkänd efter tio år ska gå ett år till och kommunerna ska bli skyldiga att ordna sommarskolor som blir obligatoriska för de elever som inte uppnått behörighet till gymnasiet.

- Jag välkomnar skolstart från sex år och en tioårig grundskola. Men det väsentliga är utbildningens kvalitet, säger Göran Arrius.

- Lärare, rektorer och övrig skolpersonal måste återfå sin forna status som profession och lönemässigt, finansieringssystemet måste styra resurserna dit de behövs bäst för att göra skolorna så likvärdiga som möjligt.

– Jag hade uppskattat om regeringen istället fokuserat på innehållet i skolan och kommit med förslag för att lyfta kvaliteten i undervisning. Kvalitet är alltid viktigare än kvantitet, avslutar Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10