Lovande språkreform på gång

Under flera år har Saco påpekat bristerna i utbildningen i svenska för invandrare, sfi. Äntligen har Regeringen tagit till sig av Sacos kritik. På DNs debattsida idag beskriver de tre ansvariga ministrarna dagens utbildning i svenska för invandrare som problematisk, stelbent och dåligt anpassad till individernas olika förutsättningar och utbildningsbakgrund.

Publicerad: Tisdag 12 aug 2014

Senast uppdaterad: Fredag 9 jun 2017

Det är intressant att såväl regeringen som oppositionen vaknar till liv när riksdagsvalet närmar sig. Senast i Almedalen lovade Ylva Johansson, socialdemokraternas talesperson i arbetsmarknadsfrågor, vid Sacos seminarium i Almedalen en permanent storsatsning och finansiering av kompletterande utbildning för invandrade akademiker om Socialdemokraterna vinner valet i höst.

– Det återstår att se vad det blir av såväl oppositionens utspel i Almedalen som regeringens lagrådsremiss/förslag, men Saco är positiva att positionerna verkar vara i rörelse. Saco instämmer i stora delar av regeringens analys och flera av  inslagen i förslaget som presenteras i DN har vi fört fram tidigare säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Det är positivt att regeringen vill se sammanhållna studievägar och att detta inordnas inom Komvux. Språkstudier i kombination med andra ämnen, bättre anpassad undervisning utifrån individens förkunskaper och utbildningsnivå är också viktigt för att snabba på undervisningstiden. Regeringen vill också, genom en ny skrivning i skollagen, underlätta så att flexibel schemaläggning för att kunna kombinera studier, praktik eller jobb blir möjlig. Kommunerna ska även tvingas erbjuda studie- och yrkesvägledning.

– Saco hoppas nu att såväl dagens regeringsförslag och socialdemokraternas löfte om en storsatsning på kompletterande utbildning för invandrade akademiker blir verklighet även efter valet, oavsett utgång.

– Det är hög tid att ge de välutbildade individer som söker sig till Sverige en rejäl chans att snabbt komma in i vårt samhälle. En kvalitativ undervisning som kan ske på individens villkor och i olika studietakt beroende på olika personliga förutsättningar är en viktig pusselbit i svensk utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, säger Göran Arrius. 

Pressbild på Sacos ordförande Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62

Anders Jonsson, presschef Saco, tel.070-349 35 72
Pär Karlsson, kommunikatör Saco, tel. 072-217 44 43