Nu krävs krafttag mot arbetslösheten

Regeringens vårbudget visar att det krävs krafttag för att få ner arbetslösheten. Annars riskerar ännu fler ungdomar att fastna i långtidsarbetslöshet och aldrig komma in på arbetsmarknaden. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan regeringen presenterat sin vårbudget.

Regeringens beräkningar visar att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka. Nivån kommer att bita sig fast över åtta procent under flera år framåt.

- Det är alarmerande. Samtidigt har Sverige starka statsfinanser, då borde mer pengar användas för att få ner arbetslösheten. Annars riskerar vi att få en stor grupp som hamnar helt utanför arbetsmarknaden, säger Göran Arrius.

Saco anser att regeringen på allvar bör överväga möjligheterna att skapa jobb inom offentlig sektor för dem som hamnat i långtidsarbetslöshet. Det behövs en särskild arbetsmarknad för att den gruppen ska få nödvändig praktik och meriter för att kunna få ett vanligt jobb.

Regeringen bör också satsa rejält på att höja kvaliteten i utbildningen. Den höga ungdomsarbetslösheten är i mångt och mycket ett utbildningsmisslyckande. Det är alldeles för många elever som lämnar grundskolan och gymnasiet utan att ha blivit godkända. Antalet platser på högskolan har gått upp och ner på senare år. Det vore bra om högskolan någorlunda dimensioneras efter antalet sökande och sedan får arbetsro.

- Det är nu regering och riksdag måste våga satsa för att bygga för framtiden. En förhållandevis låg statsskuld bäddar för att det går att lätta på Borgs plånbok, säger Göran Arrius och fortsätter:

- Regeringens omsorg om förtroendet för stabiliteten är klok, men statens egna bokföringsregler är föråldrade och lägger krokben i onödan. När pengarna är billiga och konjunkturen svag borde staten låna för att satsa på infrastrukturen. Både företag och kommuner kan periodisera sådana utgifter – men inte staten. Det är hög tid för en översyn av budgetsystemet! Detta borde vara en självklar uppgift för den parlamentariska utredningen om budgetprocessen.

Saco beklagar att regeringen lägger förslaget om att arbetsgivarna ska rapportera in inkomstuppgifter varje månad istället för en gång per år på hyllan.

- Aktuella uppgifter om de faktiska inkomsterna skulle underlätta i en reformering av trygghetssystemen inom socialförsäkringarna. Så krångligt blir det inte för arbetsgivarna. Därför hoppas jag att regeringen tänker om på den punkten, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10