Onödigt förslag om uppsägningar

Ett helt onödigt förslag. Jag utgår från att regeringen står vid sitt ord att inte göra stora ändringar i arbetsrätten och att utredningen därmed hamnar i papperskorgen. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius om Uppsägningstvisteutredningens betänkande.

Publicerad: Måndag 21 jan 2013

Nyckelord:
Ämnesområden

Utredningen sågas i Sacos remissvar:

  • Det är orimligt att arbetstagarna får betala arbetsgivarnas minskade kostnader, vilket också strider mot utredningens direktiv.
  • Utredningen har visat att en oerhört liten del av tvisterna vid uppsägning går till domstol. Det är idealiskt. Varför ändra detta?
  • Det finns redan idag mycket stora möjligheter att göra sig av med icke önskvärd personal på andra sätt än genom uppsägningar av personliga skäl. Något som arbetsgivarna också gör. Därför finns inget behov av att ändra lagstiftningen.
  • Förslaget att tvisten vid en uppsägning inte ska få ta mer än ett år, även om en domstol inte hunnit ta ställning, innebär en stor principiell förändring. Idag har den som blivit felaktigt uppsagd en möjlighet att få tillbaka sitt arbete.
  • Förslaget att det inte ska gå att ogiltigförklara en uppsägning på grund av arbetsbrist för att arbetsgivaren inte undersökt möjligheterna till omplacering innebär att pressen på arbetsgivarna minskar. Det strider också mot direktiven som anger att en uppsägning även i fortsättningen ska ogiltigförklaras om den skett utan saklig grund.Förslaget om att det ska vara billigare för arbetsgivare med mindre än 50 anställda att köpa ut en anställd som vunnit i rätten och fått uppsägningen ogiltigförklarad är helt orimlig. Att kunna köpa sig fri från en dom är unikt och måste kosta för arbetsgivaren. Arbetstagaren skadas ju inte heller mindre för att hans arbetsgivare har färre anställda.

- Sammantaget så förskjuter utredningens förslag balansen på arbetsmarknaden ytterligare till arbetsgivarnas fördel. Arbetstagarna får betala arbetsgivarnas minskade kostnader. Anställningstryggheten minskar, säger Sacos ordförande Göran Arrius och slår fast:

- Det är arbetsgivaren som fattar beslut om uppsägning. Då måste det också vara arbetsgivaren som ska stå risken om uppsägningen är felaktig. Allt annat är helt oacceptabelt. Jag utgår från att regeringen står vid sitt ord och inte föreslår några stora ändringar i arbetsrätten och därmed kastar den här utredningen där den hör hemma. I papperskorgen.

Läs remissvaret

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Helena Larsson, arbetsrättsjurist Saco, 070-308 18 85
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Jurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39