Saco fortsätter att växa

Sacos medlemsförbund fortsätter att öka sitt medlemsantal. Totalt blev ökningen 1,7 procent när man jämför halvårsskiftena 2012 och 2013. Den 30 juni hade Sacoförbunden totalt 636 027 medlemmar. Högst procentuell ökning har Sveriges Tandläkarförbund som fått tillbaka de flesta av de medlemmar som föll bort när Privattandläkarföreningen lämnade förbundet.

Publicerad: Tisdag 20 aug 2013

- Det är oerhört glädjande att trenden står och att akademiker fortsätter att organisera sig i så hög grad. Strategin att stötta medlemmarna individuellt är framgångsrik, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Sacos klart största förbund, Sveriges Ingenjörer, ökar mest i absoluta tal och närmar sig 140 000 medlemmar. Den högsta procentuella ökningen har Sveriges Tandläkarförbund som ökar med hela sex procent efter att ha tappat många medlemmar när Privattandläkarföreningen lämnade förbundet. Officersförbundet, Civilekonomerna och Sveriges Psykologförbund växer också kraftigt.

Anmärkningsvärt är också att Sveriges Arkitekter och Sveriges Veterinärer som redan har en mycket hög organisationsgrad fortsätter att öka med nästan tre procent vardera

- Det visar att kombinationen av yrkes- och fackförbund är attraktiv. Liksom att Saco är tydligt partipolitiskt obundet. Engagemanget för att öka medlemmarnas trygghet via inkomstförsäkringar uppskattas också, säger Göran Arrius.

Ökningen mellan halvårsskiftena innebär att Sacos medlemsantal är i stort sett det samma som vid det senaste årsskiftet. Halvårssiffran brukar ligga lägre, att antalet yrkesverksamma medlemmar var 4000 fler vid halvårsskiftet pekar också mot en fortsatt ökning på helårsbasis.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Anders Edward, kanslichef Saco, 070-20 89 635
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10