Saco fortsätter att växa

De 22 medlemsförbunden inom Saco fortsätter att öka i medlemsantal. Vid årsskiftet fanns drygt 2000 fler medlemmar i Sacoförbunden jämfört med ett år tidigare. Detta trots att ungefär 8 500 medlemmar försvann jämfört med 2011 på grund av organisatoriska förändringar.

Publicerad: Måndag 28 jan 2013

Sveriges Fartygsbefälsföreningen valde att ansluta sig till Ledarna istället för Saco. Därmed minskade Sacos medlemsantal med cirka 7 000. När Privattandläkarföreningen blev en renodlad branschorganisation och lämnade Sveriges Tandläkarförbundet försvann ytterligare 3 000 medlemmar. Många privattandläkare valde dock att återansluta sig till Tandläkarförbundet vars medlemstapp stannat vid drygt 1 500.

Trots dessa förändringar ökade Sacos sammantagna medlemsantal under 2012. Det betyder att Sacofederationen vid årsskiftet hade drygt 636 000 medlemmar. Saco fortsätter att attrahera nya medlemmar och bibehålla en unikt hög facklig organisationsgrad bland akademiker jämfört med de flesta andra länder. En fjärdedel av medlemmarna i Sacoförbunden är under 35 år.

Sveriges Ingenjörer närmar sig 140 000 medlemmar och är därmed klart största Sacoförbund. Lärarnas Riksförbund, Jusek och Sveriges läkarförbund håller sin ökningstakt på drygt två procent per år. Civilekonomerna ökar mer än så och Sveriges Psykologförbund ökar med nästan fem procent. Omorganiseringen av försvaret innebär att Officersförbundet fortsätter att växa. Sveriges Arkitekter och Sveriges Veterinärförbund har också haft en god medlemstillströmning 2012.

- Det är uppenbart att Sacoförbundens betoning på profession, kunskap och partipolitiskt oberoende fortsätter att vara ett vinnande koncept som attraherar många nya medlemmar, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

- Kombinationen av yrkesförbund och facklig organisation är attraktiv på arbetsmarknaden. Förbundens engagemang för att ge medlemmarna bra underlag vid utvecklings- och lönesamtal samt för att öka medlemmarnas trygghet via stabila inkomstförsäkringar bidrar säkert också.

En komplett medlemsstatistik med fördelning efter kön, arbetsmarknadsområde m.m. kommer att redovisas senare under februari.

Kommentarer:

Göran Arrius, Sacos ordförande 070-649 16 62, för frågor om medlemsutvecklingen.
Anders Edward, Sacos kanslichef 070-208 96 35, för frågor om statistiken.
Anders Jonsson, Sacos presschef, 070-349 35 72.

Medlemsstatistik 2012-12-31
Antal medlemmar per Sacoförbund

Ladda ner tabellen

 

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10