Stabil ökning av Sacoförbundens medlemsantal

De allra flesta av Sacos 22 medlemsförbund fortsatte att öka sitt medlemsantal under 2013. Vid årsskiftet hade Sacoförbunden tillsammans 645 810 medlemmar. En ökning med 1,5 procent jämfört med årsskiftet 2012/2013.

Publicerad: Torsdag 30 jan 2014

- Det är oerhört glädjande att trenden står sig och att akademiker fortsätter att organisera sig i så hög grad. Sacoförbunden ger uppenbarligen stor medlemsnytta. Strategin att stötta medlemmarna individuellt är framgångsrik, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

De största Sacoförbunden har en stabil medlemsutveckling. Sveriges Ingenjörer, Lärarnas Riksförbund, Jusek, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Läkarförbund och Civilekonomerna ökar allihop. Civilekonomerna med hela fyra procent. Fysioterapeuterna, tidigare Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund nådde 2013 för första gången över 12 000 medlemmar. Sveriges Tandläkarförbund fortsätter att ta tillbaka medlemmar som försvann när Privattandläkarföreningen beslutade sig för att lämna förbundet. Officersförbundet ökar som en följd av försvarets omorganisation och Sveriges Psykologförbund fortsätter att växa ordentligt år efter år.

Anmärkningsvärt är också att Sveriges Veterinärer, som redan har en mycket hög organisationsgrad, fortsätter att öka med 3,5 procent.

- Att medlemsutvecklingen i stort sett är positiv över hela linjen visar att kombinationen av yrkes- och fackförbund är attraktiv. Förbundens ambition att ge medlemmarna bra underlag inför utvecklings- och lönesamtal uppskattas, liksom att Saco är tydligt partipolitiskt obundet. Möjligheten för medlemmen att skapa inkomsttrygghet via stabila inkomstförsäkringar bidrar också, säger Göran Arrius.

En mer utförlig medlemsstatistik med fördelning över bland annat yrkesverksamma, kön och arbetsmarknadsområde kommer att redovisas under februari.

Frågor
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Anders Edward, kanslichef Saco, 070-20 89 635
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Medlemsstatistik 2013-12-31
Antal medlemmar per Sacoförbund

Ladda ner tabellen

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10