Välkommen översyn av Arbetsförmedlingen

Saco välkomnar regeringens initiativ till en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Myndighetens uppdrag behöver utredas och servicen till akademiker förbättras.

Publicerad: Fredag 13 sep 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Att Arbetsförmedlingen fungerar väl har stor betydelse både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett kundperspektiv. Myndigheten har genomgått stora förändringar de senaste åren med nya uppdrag och arbetssätt. Att kvaliteten i myndighetens verksamhet behöver förbättras har framgått av såväl Arbetsförmedlingens egen uppföljning som externa granskningar.

Saco välkomnar därför en bred översyn, som även bör omfatta förhållandet mellan myndighetens resurser och uppdragens omfattning.

Det finns mycket att utveckla vad gäller myndighetens service till akademiker. Saco bistår gärna med problembeskrivning och konstruktiva förbättringsförslag.

I Sacos rapport "Orientering utan karta och kompass", som släpptes i maj i år ges en fördjupad bild av invandrade akademikers möte med Arbetsförmedlingen. "Vill du få hjälp av Arbetsförmedlingen måste du vara envis och själv göra handläggarens jobb" och "Arbetsförmedlingen kan inte hjälpa akademiker", är synpunkter som framförs i studien.

Ett annat område som behöver utredas är hur samverkan mellan Arbetsförmedlingen och trygghetsorganisationerna fungerar idag och hur den kan förbättras.

- Det är glädjande att regeringen ser behovet av långsiktiga reformer för att få till bättre matchning och en väl fungerande arbetsmarknad. Jag hoppas att arbetsmarknadens parter bereds möjlighet att delta i detta arbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Eva Oscarsson, utredare: 0730-72 37 49
Thomas Jartsell, pressekretare: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10