Personuppgiftslagen

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om behandling av personuppgifter.

När du skriver in din e-post för att vi ska maila din löneenkät till dig godkänner du att vi skickar ett svarsmejl. Om du har registrerat den e-postadressen hos ditt Sacoförbund får du ett mejl med en länk till din löneenkät 2017. Om du inte är medlem eller om din e-postadress inte är registrerad hos ditt Sacoförbund får du ett annat mejl med erbjudande om att bli medlem i ett Sacoförbund samt länkar till Sacoförbundens löneenkäter som du som är medlem kan använda. Uppgiften om e-post sparas i max 6 månader.

När du beställer prenumeration via Sacos webbplats kommer din e-postadress att sparas i ett databasbaserat register som används för att skicka dina prenumerationsbrev. När du avslutat alla dina prenumerationer via webbplatsen så raderas e-postadressen.

När du anmäler dig till seminarier och konferenser via Sacos webbplats kommer dina uppgifter att sparas i ett databasbaserat register som används för att administrera dessa.

När du anmäler intresse för att bli medlem i något av våra förbund godkänner du att vi skickar vidare dina uppgifter till det förbund du önskar medlemskap i samt att uppgifterna används för att följa upp ditt eventuella medlemskap i ett Sacoförbund. Uppgiften sparas i max 6 månader.

Saco ansvar för all behandling av dina personuppgifter, vilken sker i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Saco är skyldig att på din begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida det finns personuppgifter om dig registrerade hos Saco och vilka uppgifter som i förekommande fall behandlas. Om du vill ha sådan information måste du inkomma med en skriftlig och undertecknad ansökan till Saco.

Du kan läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.