Ökad lönespridning - ökad jämställdhet?

Ett seminarium om ökad lönespridning.

Saco brukar säga att det är bra med en ökad lönespridning. Men leder ökad lönespridning till större eller mindre löneskillnader mellan kvinnor och män? Hur stora är egentligen skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner? Vilken betydelse har valet av utbildning för lönen över livet och för jämställdheten? Forskningen visar att kvinnorna närmar sig männen i val av utbildning, lön och position. Hur påverkas och påverkar männen utvecklingen mot en ökad jämställdhet?


Program

  • Introduktion
  • Hur påverkar en ökad lönespridning lönegapet mellan kvinnor och män? Thomas Andrén, Saco
  • Kvinnors och mäns livslöner, Thomas Ljunglöf, Saco
  • Männen - hur påverkar och påverkas de av (o)jämställd arbetsmarknad? Svend Dahl, regeringens mansutredare.
  • Diskussion

Män tjänar 2,6 miljoner mer än kvinnor

Saco har undersökt vad män och kvinnor i olika utbildningsgrupper tjänar över livet. Det visar sig att män genomgående tjänar mer än kvinnor. Klicka dig vidare för att se hur stor skillnaderna är i din utbildningsgrupp.

Se din utbildning här

Publicerad: fredag 07 mars 2014

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 60 träffar.