Sacos visuella identitet

För dig som undrar över Sacos logotyp och vår visuella identitet har vi nedan ställt samman några riktlinjer.

Frågor kring Sacos visuella identitet besvaras av Emma Nilsson (övergripande frågor om utseende och användning m.m.) samt Ellen Westlund (hjälp med loggor, bilder och webb).

För en mer detaljerad guide så finns en designmanual. Kontakta Sacos kommunikationsavdelning ifall ni behöver tillång.

Logotyp

Sacos logotyp återges i första hand med svart ordbild och Sacoturkos kranstext på vit bakgrund. Logotypen finns även i svart, svartvit och helt negativ (vit). Endast dessa färgkombinationer får användas. Logotyp i svart används i första hand i svartvita sammanhang på vit bakgrund. 

Sacos kommunikaitonschef Emma Nilsson kan förse er med logotyper för skärmvisning, utskrifter eller för trycksaker.

Frizoner

Runt logotypen finns en frizon där inga andra grafiska element eller texter får placeras. Proportionerna för frizonen samt logotypens inre proportioner är baserade på höjden på ordbildens O. Minsta storlek på logotypen är 20 mm bredd.

Skrivregler

SACO eller Saco?

Vi följer numera Språkrådets skrift "Svenska skrivregler". Där kan man läsa att initialförkortningar som utläses som ett ord (inte bokstav för bokstav) skrivs med små bokstäver. Det finns även en huvudregel som säger att flerledade namn skrivs med stor bokstav endast på det första ledet. Därför blir det:

Saco
Sacos
Sveriges akademikers centralorganisation

Sacoförening
Sacoråd
Sacoförbund
Sacomedlem

Kontaktpersoner

Emma Nilsson, Kommunikationschef
emma.nilsson@saco.se

08-613 48 22