Valberedningens förslag

Vi har ställt fyra övergripande frågor till de som Valberedningen har förslagit som ledamöter i Sacos styrelse. Här kan du läsa deras svar.

Publicerad: Torsdag 2 nov 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 2 nov 2017

Göran Arrius

Ulrika Edwinson

Heike Erkers

Åsa Fahlen

Magnus Hedberg

Mikael Igelström

Stefan Jutterdal

Ida Kåhlin

Richard Malmborg

Matz Nilsson

Heidi Stensmyren