Utskott

Vid Sacos kongress den 10–11 november kommer en del av kongressförhandlingarna att ske i utskott.

Publicerad: Fredag 15 okt 2021

Senast uppdaterad: Fredag 15 okt 2021

Vid Sacos kongress den 10–11 november kommer en del av kongressförhandlingarna att ske i utskott. Det kommer att finnas sex utskott som är tematiskt indelade:

  • Utskott 1 – Stadgar, ekonomi och Lärarförbundets medlemsansökan
  • Utskott 2 – Federationen, värderingar och intern demokrati
  • Utskott 3 – En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
  • Utskott 4 – Högre kvalitet på utbildning
  • Utskott 5 – Utbildning ska löna sig
  • Utskott 6 – Välfärd, skatter och socialförsäkringar

Utskottsindelningen och den detaljerade uppdelningen av kongresshandlingar per utskott framgår av kongresshandlingen Formalia, som du hittar här.

Lathund för utskottsförhandlingar
Här hittar du en lathund som beskriver utskottsförhanglingarna, inklusive yrkandeförfarandet och omröstning.

Fördelning av kongressledamöter på utksott
Här hittar du fördelningen av ledamöter på de sex olika utskottens olika pass.

En kombination av öppna och slutna utskott
För att ge goda förutsättningar för samtal, delaktighet och påverkan, kommer utskottsförhandlingarna inte hållas endast i traditionella slutna utskott. I stället kommer det att vara både öppna och slutna utskott.

Utskottsförhandlingarna inleds med två pass med öppna utskott om vardera 45 minuter. Därefter blir det ett pass med slutna utskott på två timmar. De sex utskotten kommer att pågå parallellt under de tre passen.

I de öppna utskotten kommer det inte vara möjligt för kongressledamöterna att röra sig mellan utskotten under ett och samma pass. En kongressledamot kan dock sitta med i olika utskott under de olika passen.

I de öppna utskotten ligger fokus på diskussion och dialog. Inga yrkanden kommer att behandlas och därmed blir det inte heller några omröstningar i utskottet. Diskussionen i de öppna utskotten sammanfattas och dokumenteras. Denna sammanfattande dokumentation blir sedan underlag för det andra öppna utskottet respektive det slutna utskottet.

Efter de två passen med öppna utskott, övergår utskottsförhandlingarna i slutna utskott. I de slutna utskotten ligger fokus på yrkanden och beslutsfattande. Här förhandlas utskottets förslag fram, som sedan blir huvudförslag i plenumförhandlingarna.