Varukorg: 0 Varor. Beställ här

Blekinge Tekniska Högskola

Besök oss i monter D05

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, med fokus på IT som integreras med andra ämnen såsom teknik, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.

Vi sätter studentens framtid i centrum och erbjuder utbildning som gör dem redo att möta samhällsutmaningar. Vår forskning har ett tydligt fokus på att bidra med lösningar och innovationer inom angelägna områden.

I all vår verksamhet lyfter vi fram innovation, hållbarhet samt samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

BTH sätter studenten i centrum och erbjuder forskningsanknuten och samverkanssäkrad utbildning där fokus är på kreativitet, självständighet, initiativförmåga och entreprenörskap.

Våra utbildningar ger studenten möjlighet att skapa sig en karriär inom det område de valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under utbildningen, utan även på vad som händer efter den. Ett flertal av våra utbildningar har projekt tillsammans med näringslivet. På det sättet får studenterna, redan under sin studietid, insikt i sitt framtida yrke och värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

Studenter vid BTH befinner sig dessutom i en internationell miljö vilket ger dem möjlighet att bygga nätverk inför framtiden.

Vi tar vara på möjligheterna med att vara ett litet lärosäte. Studenterna lär snabbt känna varandra och studiegrupperna är mindre.

Det är lätt för studenterna att få kontakt med lärare och övrig personal. Det ger en givande, intressant och trygg studiemiljö.

BTH:s båda campus ligger vid havet vilket ger en speciell atmosfär. På campus finns naturligtvis undervisningslokaler och bibliotek, men även restaurang och café, studentbostäder, studentkår och den unika möjligheten att kunna bada i havet. Kort och gott – en inspirerande studiemiljö.

På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns alla utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt inom hälsa och vård. Campus Gräsvik ligger mitt i Blue Science Park, ett affärsnätverk inom IT- och telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både utbildning och forskning.

På Campus Karlshamn finns merparten av BTH:s utbildningar inom digitala medier. På Campus Karlshamn finns även NetPort Science Park med företag inom bland annat upplevelseindustrin.

Intresseområden: Yrke & arbetsmarknad, Studera utomlands, Arkitektur, Byggnadsteknik, Byggteknik, Civilingenjör, Datateknik, Design, Design och produktutveckling, Engelska, Film, Forskare, Foto, Fysisk planering, Hälsa & sjukvård, Hälsa och samhälle, Högskoleingenjör, Industri och produktion, Industriell ekonomi, Inredningsarkitektur, Ljudteknik, Management och ledarskap, Maskinteknik, Omvårdnad, Sjuksköterska, Sjöfart, Spelutveckling, Webbdesign