Varukorg: 0 Varor. Beställ här

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Besök oss i monter C12:23

Handelshögskolan ligger på Umeå universitets campus
och hos oss läser 2900 av universitetets 32 000 studenter.

Vår vision är att vara ett av de främsta
lärosätena vad gäller utbildning i Sverige och
att bedriva forskning av hög internationell
standard. Vi månar om en nära relation med
arbetslivet. Under utbildningen möter du, som vår
student, framgångsrika experter, beslutsfattare och företagare under
till exempel arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar, fallstudier, praktik
och examensarbeten.
I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och
forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för
samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling. Det gör vi genom
att erbjuda dig:
• en högkvalitativ inlärningsmiljö som stimulerar till
professionellt och självständigt tänkande
• en dynamisk miljö med forskning av hög internationell standard
• utbildningar med stark förankring i forskning av hög praktisk
relevans
• en internationell miljö där du kan vistas utomlands under din
utbildning men också möta studenter som valt Handelshögskolan
i Umeå för sina utbytesstudier
• ett fantastiskt fint Campus nära boende, natur, träning och centrum

Vi utbildar morgondagens ledare och ser fram
emot att just du blir en av dem!
Välkommen!
Sofia Lundberg, rektor

Handelshögskolans programutbud
Civilekonomprogram
Civilekonomprogrammet 240 hp*
Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management 240 hp
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 240 hp
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 240 hp*
(ges helt på engelska)
* Möjligt att läsa fördjupningar inom företagsekonomi och nationalekonomi.

Kandidatprogram
Statistikerprogrammet 180 hp

Fristående kurser
Handelshögskolan erbjuder ett stort antal kurser inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Kursutbudet innefattar både campus och distanskurser och undervisningsspråket är svenska eller engelska.
Studera mera:
Masterprogram (ges alla på engelska)
Master´s Program in Business Development and internationalization 120 hp
Master´s Program in Finance 120 hp
Master´s Program in Management 120 hp
Master´s Program in Marketing 120 hp
Master´s Program in Economics 120 hp
Master´s Program in Statistical Sciences, 60 hp

Forskarutbildning
Handelshögskolan bedriver forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, och statistik. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och består av en kursdel och en avhandlingsdel. Antagning till forskarutbildning sker efter utlysning av lediga platser.

Läs mer: www.usbe.umu.se

Besök oss!
Bli student för en dag.
Läs mer på www.usbe.umu.se

Intresseområden: Administration, Civilekonom, Ekonomi, Forskare, Försäljning, Logistik, Management och ledarskap, Marknadsföring, Nationalekonomi, Studera utomlands, Statistik