För SYV/lärare och gruppanmälan

Välkommen till ett nytt läsår med Saco Studentmässa, fyllt med inspiration och fakta för studievalet.

Våra planer för läsåret 2023/24


Du som har konto i Sacomässans skolportal loggar in och gör skolans gratis gruppbokning på ert skolkonto här

Annars skapar du först ett skolkonto. Det kostar inget.
Skapa nytt skolkonto här

I er skolportal finns skolans unika registreringslänk som du skickar till eleverna så kopplas de till skolan när de registrerar sig.

Våra event 2022/23

  • Sacos digitala studentmässa 24/1 på Sacomässan.se 9-17
  • Sacos digitala studievalsmässa 4/4 på Sacomässan.se 14-19
  • Saco Studentmässa i Stockholm, Kistamässan 29-30/11, 9-16 (ev. även 1/12)
  • Saco Studentmässa i Malmö, Malmömässan 6/12, 9-16

Den digitala mässan Sacomässan.se ligger till grund för de fysiska mässornas planering och uppföljning och förstås för våra digitala live event. 

Närvarokontroll och samverkan med eleverna

I skolportalen ser du elevernas närvaro och aktivitet på mässan. Därifrån kan du också samarbeta med dina elever från mässplaneringen fram till studievalet. 

Fråga Saco om akademikerjobb och lön

Saco och förbunden är experter på högskoleyrken och finns till hands på mässan för att svara på frågor om jobb, lön och arbetsmarknad. Filtrera på Sacos yrkesexperter under Utställare på Sacomässan.se