För SYV/lärare och gruppanmälan

Välkommen till ett nytt läsår med Saco Studentmässa, fyllt med inspiration och fakta för studievalet. Ett fullspäckat proigram som sträcker sig från september till april, där man väljer det som är intressant.

Våra planer för läsåret 2022/23


Boka gruppbiljetter senast 20 maj för att säkra den tid ni önskar, senast 9 september för gratis gruppbokning. Du som har konto för vår SYV-portal loggar in och bokar där. Annars skapar du först ett konto. Det kostar inget. 15 september måste eleverna ha avropat sin gratisbiljett.

  • Saco Studentmässa i Stockholm, Kistamässan1-2 december
  • Saco Studentmässa i Malmö, Malmömässan 7 december.
  • Digital studentmässa 24 januari
  • Digitalt utlandsevent 17 mars på eftermiddagen
  • Sacos digitala studievalsmässa 4 mars på eftermiddagen
  • Flera korta inspirationevent under hela läsåret, se programmet här

Den digitala plattformen ligger till grund för de fysiska mässornas planering och uppföljning samt fortsätter att utvecklas för digitala live event.

Heltäckande program för läsåret 2022/23

Utöver mässorna kommer vi att erbjuda besökarna korta liveevent nästan varje vecka under hela läsåret. Vi startar med en kick-off 20 september. För att vara med på våra event måste man ha konto i Sacomässan.se. Om skolan har ett konto hos oss (det kostar inget) finns en registreringslänk där (under fliken Bokning) som ni delar med era elever, så kopplas de ihop med er skola.

Om er skola inte har konto hos oss kan du skapa det här

Närvarokontroll och samverkan med eleverna

Du får egen SYV-portal, där du ser elevernas närvaro och aktivitet på mässan. Därifrån kan du också samarbeta med dina elever från mässplaneringen fram till studievalet. 

Fråga Saco om akademikerjobb och lön

Saco och förbunden är experter på högskoleyrken och finns till hands på mässan för att svara på frågor om jobb, lön och arbetsmarknad. Filtrera på Sacos yrkesexperter under Utställare på Sacomässan.se