Stockholm 25-27/11 och Malmö 3/12

                                
År 2019 hade vi 23 828 besökare i Stockholm och 5 823 i Malmö.

 

Monterbokning

Den svåra situationen med Covid-19 är ny för oss alla. Vi kan i dagsläget bara förutsätta och hoppas att tillvaron har normaliserat sig i höst. Med den inställningen jobbar vi på med planeringen inför Saco Studentmässor, men förlänger den vanliga avbokningstiden på 10 dagar till 17 april i nuläget. Då utvärderar vi igen och återkopplar till er som har bokat.