För utställare

Med tanke på den fortfarande mycket osäkra situationen för pandemin har vi valt att fokusera på en riktigt bra och vidareutvecklad serie av mässor under läsåret 2021/22. Beslutet baseras på önskemål från många av våra utställare och besökande skolor.