Om Saco Studentmässa

På Saco Studentmässa når du en stor andel av alla ungdomar som ska välja eftergymnasial utbildning - över hela landet.

Nyckelord:
Studieval

Vad är Saco Studentmässa?

Saco Studentmässa är Sveriges största mötesplats för val av eftergymnasial utbildning. Vi anordnar en mässa i Malmö och en i Stockholm, med besökare från södra Sverige och Mellansverige. Dessutom anordnar digitala event in vår mässplattform Sacomässan.se.  Den är stängd för uppdateringen fram till senare i höst.

Utställare är universitet och högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och privata utbildningar. Dessutom arbetsgivare och organisationer, representanter för utlandsstudier samt Saco med förbund som informerar om akademikeryrken och arbetsmarknad.

Besökare 2022

1-2 december på Kistamässan i Stockholm hade vi 21.554 besökare (11.464/10.090) och 6.092 på Malmömässan i Malmö.

På vår digitala studentmässa 24 januari 2023 hade vi 1 600 aktiva besökare. 

Ett startskott i studievalet

För många ungdomar startar funderingarna kring studievalet i samband med besöket på Saco Studentmässa. De upptäcker det stora utbudet av utbildningar och kan inhämta inspiration och fakta. De kan titta på seminarier/webbinarier, prata med utställare och få vägledning av erfarna studievägledare. Intrycken från mässbesöket har stor betydelse för deras kommande utbildningsval. 

Hur vi når besökarna

Vi bjuder in gymnasieskolorna genom deras studie- och yrkesvägledare som bokar biljetter och samordnar besöket. Ungdomar som tog studenten för några år sedan, men inte började plugga då, når vi genom kampanjer i sociala medier.

Vi lägger stor vikt vid förberedelse

Vi vill att eleverna ska komma förberedda, eftersom våra utvärderingar tydligt har visat att det har väldigt stor betydelse för deras utbyte av besöket. Därför har våra besökare ett personligt planeringsverktyg för studievalet där de kan samarbeta med sin studievägledare eller mentor.

Vi hämtar utbildningar från samma databas som Antagning.se

Utställarlistorna är kopplade till samma utbildningsdatabas som Antagning.se använder (SUSANavet/EMIL), så att besökarna kan söka efter utställare som representerar en viss utbildning som de sedan kan favoritmarkera och spara i sin planering på Min sida.

Välbesökta seminarier/webbinarier/liveprogram

Dessa är en viktig del av mässorna. 2022 hade vi 70 seminarier per dag i Stockholm och 50 i Malmö inom alla möjliga ämnesområden. En del anordnas av Saco och förbunden och en del hålls av utställare. Dessa är ett utmärkt sätt att förstärka sitt budskap ytterligare. Under de digitala eventen erbjuder vi ett omfattande liveprogram. Vi rekommenderar alla våra utställare att hålla någon form av livepresentation, det ger bra kontakt!

Den digitala mässan

Mässan innehåller allt som en "vanlig" mässa har: studievägledning och inspirationsaktiviteter, montrar och webbinarie-/liveprogram.