Att ställa ut på Saco Studentmässor

Saco Studentmässor är rätt kanal för dig som vill nå ungdomar i sista och delvis näst sista året på gymnasiet med utbildnings- och karriärinformation.

Nyckelord:
Studieval

Besökarantal 2017

22 497 personer besökte mässan i Stockholm och 4 823 kom till mässan i Malmö.

Vad är Saco Studentmässa?

Saco Studentmässor är Sveriges största mötesplats för studieval efter gymnasiet. Mässan i Stockholm besöks av gymnasielever (främst åk 3) från hela Mellansverige. Mässan i Malmö har i första hand besökare från Skåne, Blekinge och Halland med omnejd.

Utställare är universitet och högskolor, YH-utbildningar, arbetsgivare och organisationer, förmedlare av utlandsstudier och internationella universitet och colleges samt Saco med förbund som informerar om akademikeryrken och arbetsmarknad. 

Ett startskott i studievalet

För många ungdomar startar funderingarna kring studievalet i samband med besöket på Saco Studentmässa. De upptäcker det stora utbudet av utbildningar och får inspiration av både utbildningsanordnare, utbildningsrelaterade organisationer och framtida arbetsgivare. De kan gå på seminarier, prata med utställare och få vägledning av erfarna studievägledare. Intrycken från mässbesöket har stor betydelse för deras kommande utbildningsval.

Hur vi når besökarna

Vi skickar inbjudan till gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledare, som är de som bokar biljetter och samordnar besöket. Preliminär anmälan görs i april för att vi ska ha möjlighet att justera eventuell snedfördelning över dagarna i bokningarna och definitiv biljettbeställning sker i oktober.
Biljetterna kostar 40 kr/person för förbokade grupper i Stockholm och 70 kr i kassan. I Malmö har förbokade grupper fri entré. Annars 70 kr.

Vi lägger stor vikt vid förberedelse

Vi vill att eleverna ska komma förberedda, eftersom våra utvärderingar tydligt har visat att det har väldigt stor betydelse för deras utbyte av besöket. Till det används vår webbplats saco.se/studieval, Sacos studievalstrycksaker och mässans hemsida. Vi har också Schemajakten, en klasstävling där besökarna planerar mässbesöket på vår hemsida. Klassen med störst andel elever som har gjort en planering på mässans hemsida och sedan checkat in på mässan kan vinna 10 000 kr i bidrag till studentfesten. 

Utställarlistan - samma databas som Antagning.se

Utställarlistorna är kopplade till samma utbildningsdatabas som Antagning.se (EMIL), så att besökaren kan söka efter utställare som representerar en viss utbildning.

Välbesökta seminarier

Vårt seminarieprogram är en viktig del av mässorna. Vi anordnar mer än hundra seminarier per dag inom alla möjliga ämnesområden. En del anordnas av Saco och förbunden och en del hålls av utställare. Att hålla ett seminarium är ett utmärkt sätt att förstärka sitt budskap ytterligare. Läs mer här