Om Saco Studentmässa

På Saco Studentmässa når du minst en tredjedel av alla ungdomar som ska välja eftergymnasial utbildning. Sannolikt betydligt mer nu när vi ställer om till digitalt.

Nyckelord:
Studieval

Besökare

29 651 personer besökte våra mässor i Stockholm och Malmö 2019. Med anledning av covid-19 blir årets mässa digital, vilket innebär att mässan blir tillgänglig för elever i hela landet. Därmed har vi nu en betydligt högre potential.

Vad är Saco Studentmässa?

Saco Studentmässa är Sveriges största mötesplats för studieval efter gymnasiet där besökarna hittar både fakta och inspiration. 

Utställare är universitet och högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och privata utbildningar. Dessutom arbetsgivare och organisationer, representanter för utlandsstudier samt Saco med förbund som informerar om akademikeryrken och arbetsmarknad. 

Ett startskott i studievalet

För många ungdomar startar funderingarna kring studievalet i samband med besöket på Saco Studentmässa. De upptäcker det stora utbudet av utbildningar och kan inhämta både inspiration och fakta. De kan titta på webbinarier, prata med utställare och få vägledning av erfarna studievägledare. Intrycken från mässbesöket har stor betydelse för deras kommande utbildningsval.

Hur vi når besökarna

Vi bjuder in gymnasieskolorna genom deras studie- och yrkesvägledare som bokar biljetter och samordnar besöket. Ungdomar som tog studenten för några år sedan, men inte började plugga då, når vi genom kampanjer i sociala medier.

Vi lägger stor vikt vid förberedelse

Vi vill att eleverna ska komma förberedda, eftersom våra utvärderingar tydligt har visat att det har väldigt stor betydelse för deras utbyte av besöket. Till det används i första hand vår webbplats med förberedelsesidan FÖRE-UNDER-EFTER (publiceras i slutet av oktober).

Utställarlistan – samma databas som Antagning.se

Utställarlistorna är kopplade till samma utbildningsdatabas som Antagning.se använder (SUSANavet/EMIL), så att besökarna kan söka efter utställare som representerar en viss utbildning.

Välbesökta seminarier blir webbinarier

Vårt seminarieprogram är en viktig del av mässorna. Vi anordnar normalt mer än hundra seminarier per dag inom alla möjliga ämnesområden. En del anordnas av Saco och förbunden och en del hålls av utställare. Att hålla ett webbinarium, som det blir i år, är ett utmärkt sätt att förstärka sitt budskap ytterligare.

Den digitala mässan

Mässan innehåller allt som en "vanlig" mässa har: lobby med guidning, studievägledning och inspirationsaktiviteter, montrar och webbinarieprogram. Läs mer här