Om Saco Studentmässa

På Saco Studentmässa når du en stor andel av alla ungdomar som ska välja eftergymnasial utbildning - över hela landet.

Nyckelord:
Studieval

Besökare

Under livedagarna 24-27 november 2020 hade vi 29 433 aktiva besökare från hela landet och från utlandet. På våra "vanliga" fysiska mässor i Stockholm och Malmö 2019 hade vi 29 899 besökare. I år tror vi att vi kan öka besökarantalet och besökskvalitén betydligt eftersom vi nu har samlat på oss erfarenhet och förstår vad som krävs för att skapa digitala events som fungerar optimalt för alla parter, både utställare och besökare.

Vad är Saco Studentmässa?

Saco Studentmässa är Sveriges största mötesplats för val av eftergymnasial utbildning. Vanliga år anordnar vi en mässa i Malmö och en i Stockholm, med besökare från södra Sverige och Mellansverige. 2020 ställde vi om till digitalt och nådde även ut i nya regioner. 2021 blir digitalt igen, men med ny funktionalitet baserat på erfarenheterna från vår första digitala mässa.

Utställare är universitet och högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och privata utbildningar. Dessutom arbetsgivare och organisationer, representanter för utlandsstudier samt Saco med förbund som informerar om akademikeryrken och arbetsmarknad. 

Ett startskott i studievalet

För många ungdomar startar funderingarna kring studievalet i samband med besöket på Saco Studentmässa. De upptäcker det stora utbudet av utbildningar och kan inhämta inspiration och fakta. De kan titta på seminarier/webbinarier, prata med utställare och få vägledning av erfarna studievägledare. Intrycken från mässbesöket har stor betydelse för deras kommande utbildningsval. Vår digitala plattform gör mässans innehåll tillgängligt året runt och skapar möjlighet till flera mindre events. 

I år har vi bjudit in gymnasieskolorna att planera in och boka 3 steg:

  1. 2 och 10 november - förberedelseevent, bemannas av arrangören.
  2. 1-3 december - Saco Studentmässa, inspiration och fakta för studievalet.
  3. 15-16 mars - Sacos Studievalsevent, fokus på valet, ansökan och antagning.

Hur vi når besökarna

Vi bjuder in gymnasieskolorna genom deras studie- och yrkesvägledare som bokar biljetter och samordnar besöket. Ungdomar som tog studenten för några år sedan, men inte började plugga då, når vi genom kampanjer i sociala medier.

Vi lägger stor vikt vid förberedelse

Vi vill att eleverna ska komma förberedda, eftersom våra utvärderingar tydligt har visat att det har väldigt stor betydelse för deras utbyte av besöket. Därför har våra besökare ett personligt planeringsverktyg där de från i år även kan samarbeta med sin studievägledare eller mentor.

Utställarlistan – samma databas som Antagning.se

Utställarlistorna är kopplade till samma utbildningsdatabas som Antagning.se använder (SUSANavet/EMIL), så att besökarna kan söka efter utställare som representerar en viss utbildning.

Välbesökta seminarier/webbinarier

Dessa är en viktig del av mässorna. Vi anordnar normalt mer än hundra seminarier per dag inom alla möjliga ämnesområden. En del anordnas av Saco och förbunden och en del hålls av utställare. Dessa är ett utmärkt sätt att förstärka sitt budskap ytterligare.

Den digitala mässan

Mässan innehåller allt som en "vanlig" mässa har: studievägledning och inspirationsaktiviteter, montrar och webbinarieprogram. I år blir det flera funktioner specifikt för live-eventen för att motivera besök under eventens öppettider Läs mer här