Att ställa ut på Saco Studentmässor

Saco Studentmässor är rätt kanal för dig som vill nå ut med din utbildnings- och karriärinformation till både ungdomar i sista och delvis näst sista året på gymnasiet samt personer som gått ut gymnasiet de senaste åren.

Nyckelord:
Studieval

Besökarantal 2019

23 828 personer och 5 823 besökte mässan i Stockholm respektive Malmö.

Vad är Saco Studentmässa?

Saco Studentmässor är Sveriges största mötesplats för studieval efter gymnasiet där besökarna hittar både fakta och inspiration. Mässan i Stockholm besöks av gymnasielever (främst åk 3) från hela Mellansverige. Mässan i Malmö har i första hand besökare från Skåne, Blekinge och Halland med omnejd.

Utställare är universitet och högskolor, YH-utbildningar, arbetsgivare och organisationer, förmedlare av utlandsstudier och internationella universitet och colleges samt Saco med förbund som informerar om akademikeryrken och arbetsmarknad. 

Ett startskott i studievalet

För många ungdomar startar funderingarna kring studievalet i samband med besöket på Saco Studentmässa. De upptäcker det stora utbudet av utbildningar och får inspiration av både utbildningsanordnare, utbildningsrelaterade organisationer och framtida arbetsgivare. De kan gå på seminarier, prata med utställare och få vägledning av erfarna studievägledare. Intrycken från mässbesöket har stor betydelse för deras kommande utbildningsval.

Hur vi når besökarna

Vi skickar inbjudan till gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledare, som bokar biljetter och samordnar besöket. 

Vi lägger stor vikt vid förberedelse

Vi vill att eleverna ska komma förberedda, eftersom våra utvärderingar tydligt har visat att det har väldigt stor betydelse för deras utbyte av besöket. Till det används i första hand vår webbplats med förberedelsesidan FÖRE-UNDER-EFTER

Utställarlistan - samma databas som Antagning.se

Utställarlistorna är kopplade till samma utbildningsdatabas som Antagning.se (EMIL), så att besökaren kan söka efter utställare som representerar en viss utbildning.

Välbesökta seminarier

Vårt seminarieprogram är en viktig del av mässorna. Vi anordnar mer än hundra seminarier per dag inom alla möjliga ämnesområden. En del anordnas av Saco och förbunden och en del hålls av utställare. Att hålla ett seminarium är ett utmärkt sätt att förstärka sitt budskap ytterligare. Läs mer här