Boka monter i Malmö här

Boka innan 1 första april så får du 1000 kr rabatt och förtur vid placeringen.

Saco Studentmässa i Malmö 2019

Gör din bokning här 

*

Montermått

Pris:

Monterinredning och tillval till monterpaket

Dessa beställningar gör du när vi är klara med placeringarna och har satt monternummer, i mitten av september. Du får ett mejl när det är dags. Budgetmontrar har fast inredning, se upptill på sedan. Du kan göra tillval, men det fasta innehållet är inte utbytbart.

Frågor eller önskemål

Vi kan inte garantera önskad placering, men vi gör vad vi kan. Hörnmonter kan inte heller garanteras, men brukar gå att ordna om man bokar i god tid. Minsta monterdjup är 3 meter. I undantagsfall kan vi erbjuda 2 meter, dock först när övriga montrar är placerade. Ange också annat som är viktigt för att er monter ska fungera, tex ö-monter (minst 25 kvm) eller hörnmonter.

ANGE HÄR OCKSÅ OM DU VILL ATT VI DELAR UPP FAKTURAN PÅ 30% NU OCH RESTEN I SEPTEMBER. VI DELAR BARA UPP VID BOKNINGAR INNAN 1 JULI.

Dina uppgifter

* Obligatorisk uppgift. Formuläret går inte att skicka om du inte fyller i dessa uppgifter.

Välj ditt lärosäte i dropdownlistan. Vi kan då koppla er till ert ID i utbildningsdatabasen EMIL och ni blir därmed sökbara utefter utbildningsprogram (Gäller endast svenska utbildningar). OBS! Viktigt att ni uppdaterar er information i EMIL inför mässan, 1 november börjar mässplaneringen i skolorna. Läs mer om EMIL i ABC för utställare.

*
*

Namnet du vill kommunicera till besökarna, används i utställarlistor i tryckt material och i appen/på webben

*
*
*
*
*
*