ABC för utställare

Här finns all praktisk information för utställare samt kontaktuppgifter till Saco och mässanläggningarnas utställarservice.

Välj kategori

1 - TILL VÅRT NYA FRÅGOR & SVAR

Adminsisdan för utställare

After work, utställarmingel

Annonsera på saco.se/studieval, i våra studievalsböcker och i mässornas informationsmaterial

Appen Saco studentmässa

Besökare - statistik, utvärderingar och anmälda skolor

Biljetter/fribiljetter

EMIL/uppdatera utbildningsdatabaser

Förråd

Godsadress - hit skickar du ditt gods

Hallplan/placering

Hotell, rabatterade erbjudanden för utställare

Höjdbyggnation

In- och utflyttning - regler, datum och tider

Information från mässanläggningarna

Monterbokning

Monterinredning

Parkering

Seminarier

Utställarkort, matkuponger och garderob

Utställarlistor/utställarpresentationer

Utställarlounge och -matsal

Utställningsförsäkring