Besökare - statistik, utvärderingar och anmälda skolor

Besökarantal 2018

Stockholm:
Onsdag: 6 047
Torsdag:8 834
Fredag:7 313

Stockholm: 22 194

Malmö: 5 160

Bokade besökare 2018 per skola/geografiskt