Besökare - statistik, utvärderingar och anmälda skolor

Besökarantal 2018

Stockholm:
Onsdag: 6 047
Torsdag:8 834
Fredag:7 313
Stockholm: 22 194

Malmö: 5 160

Detaljerad statistik Stockholm och Malmö

Antal incheckade (närvarande) per gymnasieprogram, besöksdag och län.
De vanligaste gymnasieprogrammen var (Stockholm/Malmö):

Samhällsvetenskapsprogrammet: 4 773/1 360
Naturvetenskapsprogrammet: 4 482/908
Ekonomiprogrammet 3 738/683
Teknikprogrammet: 2 788:339
Skolpersonal som besökte mässorna: 953/494

Ladda ned excelfilen