EMIL/uppdatera utbildningsdatabaser


Bakgrund

I mässappen och på webbplatsen för Saco Studentmässor finns verktyget MATCHA INTRESSEN. Med detta kan besökare se vilka utställare, seminarier och utbildningar som matchar deras intressen


 EMIL är en gemensam standard för beskrivning av utbildningar, utbildningsanordnare och utbildningstillfällen. Det har använts sedan 2005 och togs fram på regeringsuppdrag av Skolverket tillsammans med Högskoleverket och VHS (numera UHR), Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Syftet var att ge sökande tillgång till objektiv, heltäckande, aktuellt och kvalitetssäkrad information.

SUSA-navet – är en databas som varje dygn hämtar filer med utbildningstillfällen från UHR, MYH och Folkhögskolorna som i sin tur hämtar informationen i standarden EMIL från utbildningsanordnarnas egna utbildningsdatabaser. Navet har ett s.k. API som gör uppgifterna tillgängliga för externa aktörer, både offentliga och privata. Vem som helst kan bygga en app, webbplats eller annan tjänst baserat på detta innehåll. Några exempel är Utbildningsinfo.se, Saco Studentmässor, Allastudier.se och Studentum.

Viktigt att tänka på!

Väldigt många sökningar görs även när det inte är ansökningstid. Därför är det viktigt att omgående uppdatera den egna utbildningsdatabasen med planerade utbildningstillfällen, annars hittas utbildningen inte av sökmotorerna och utbildningen ”finns inte”. Informationen behöver inte vara komplett från början, det går bra att uppdatera allteftersom.

Universitet och högskolor lägger in utbildningarna i LADOK

EMIL/SUSANavet är ett prokoll med vilket vi hämtar informationen från t.ex.LADOK. Vissa utbildningar använder andra system. Med vårt sökverktyg (webb och app) kan besökarna söka efter vilka utställare som tillhandahåller ett visst utbildningsprogram. I träfflistan visar vi utbildningsanordnarnas namn, utbildningsprogrammets namn och länk till den webbsida som finns inlagd i utställarens utbildningsdatabas (oftast programsidan).

Det som är viktigt att uppdatera i egna utbildningsdatabasen inför mässorna är utbildningstillfället med utbildningens namn och tillhörande taggar (ämneskategori). Så om övrig information inte är klar då gör det inget. Syftet är att göra er utställare sökbara efter utbildning.

Vem uppdaterar LADOK hos er? Vem ska du prata med?

Om du inte vet vem på lärosätet som ansvarar för LADOK-uppdateringarna kan du kontakta


 

Hinner ni inte uppdatera med nästa läsårs program?

Många lärosäten har långa besökutsprocesser som medför att det är svårt att hinna lägga in nästa läsårs program. Vi skapar nu därför möjligheten för er att välja (på er adminsida) om ni vill ladda upp pågående eller kommande läsårs program så att de blir sökbara i mässappen. Det kommer att framgå vilket läsår det gäller.