FREDAG 24 SEPTEMBER

Avstämning med studentsamordnare

13:00 - 14:30

Saco studentråd bjuder in till digital avstämning med Sacoförbundens studentsamordnare.

Den 24/9 klockan 13.00-14.30 träffas Saco studentråds presidium och Sacoförbundens studentsamornare. Vid tillfället kommer vi att presentera Saco studentråds verksamhetsår, lära känna varandra bättre, samt stämma av vad studentsamordnare tänker kring kontakten med Saco studentråd och vad de önskar få ut av studentsamordnarträffar framöver.

Möteslänk i Teams har skickats ut till studentsamordnarna via mail.