FREDAG 3 DECEMBER

Studentsamordnarträff 2

13:00 - 14:30

Saco studentråd bjuder in till digital träff med Sacoförbundens studentsamordnare.

Den 3 december 13.00-14.30 träffas Saco studentråds presidium och Sacoförbundens studentsamornare. 

Preliminärt innehåll för träffen:

  • Information om vad som är på gång i Saco studentråd
  • Studentsamordnare informerar om vad som är på gång i sin verksamhet
  • Tid för erfarenhetsutbyte och diskussion
  • Utvärdering och diskussion kring upplägg inför 2022

Möteslänk i Teams har skickats ut till studentsamordnarna via mail.