TORSDAG 19 NOVEMBER

Extra kongress 2020

20:00 - 21:00

Saco studentråds styrelse har sedan tidigare bjudit in medlemsförbunden till presidie- och medlemsråd den 21 september. Saco studentråds stadga säger att Saco studentråds styrelse ska bestå av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. På kongressen 2020 beslutades att Saco studentråds styrelse skulle bestå av en ordförande, en vice ordförande och 6 ledamöter. På grund av totalt två entlediganden av styrelseledamöter har Saco studentråd efter dialog med verksamhetsrevisor och valberedning beslutat att kalla till en extra kongress för att välja 2 nya ledamöter. Varmt välkomna!

För anmälan se rubrik Om Saco studentråd Extra kongress 2020.