LÖRDAG 21 NOVEMBER

Medlemsråd

12:00 - 14:15 Teams möte

Medlemsråden är öppna för alla studenter från studentsektionerna inom Saco federationen. På denna träff kommer vi behandla studentsektioneras aktiviteter och djupdyka i temat hållbart engagemang.

Medlemsråd med Saco Studentråd 

Efter den utveckling som Coronapandemin har så kommer vi att kalla ett digitalt presidieråd och medlemsråd. Vi kommer dela upp medlemsrådet och presidierådet på två olika tillfällen. Medlemsråden är öppna för alla studenter från studentsektionerna inom Saco federationen.

Agenda Medlemsråd

12:00-12:10 Presentationsrunda. 

12:10 -12:50 Studentsektionernas aktiviteter. 

Presentation av studentsektionernas aktiviteter. Inför detta medlemsråd ber vi er att förbereda en kortare presentation på en aktivitet eller sakfråga som ni arbetat med under detta verksamhetsår. Har man haft exempelvis arrangerat en träff eller skrivit en artikel?

13:00 -14:00 Föreläsare Paulina Nybratt Sandin - Hållbart styrelsearbete. 

Paulina kommer att djupdyka i temat balans mellan krav, prioriteringar och resurser inom styrelsearbete och hur man kan se resurser i fler former. Paulina har sedan tidigare ett brett engagemang från civilsamhället och är numera verksam inom som interimschef på Förbundet Vi Unga.

14:15 Frågor och Avslutning

Kalenderinbjudan för tillgång till mötet har skickats till era presidier.