Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv vet varför studenter jobbar extra

På uppdrag av Saco Studentråd och Svenskt Näringsliv har det tagits fram en rapport om Studenters extraarbete. Var extrajobbar studenter, hur mycket extrajobbar de och framförallt - varför?

Publicerad: Torsdag 2 apr 2009

Rapporten är framtagen dels för att belysa studenters extraarbete, och dels för att diskutera hur en eventuell lag om rätt till heltid skulle påverka möjligheten för studenter att skaffa ett extrajobb. Ungefär 200 000 av studenter arbetar extra vid sidan av studierna.

Enligt rapporten är de två främsta skälen till studenters extraarbete att studenterna behöver arbeta extra på grund av ekonomiska skäl samt att studenterna vill skaffa sig arbetslivserfarenhet.

- Det är tydligt att extraarbete fyller en funktion genom att ge studenterna möjlighet att kombinera de teoretiska studierna med mer praktiska arbetslivserfarenheter, säger Saco Studentråds ordförande Stina Hamberg.

- Extra kul är att varannan student uppger att de har ett extraarbete inom det område som är relevant för det de studerar, fortsätter Stina Hamberg.

Tydligt i rapporten är att de flesta studenter som extrajobbar, nästan var 4e extrajobbande student, gör det inom hälso- sjukvård, och omvårdnad.

Tillsammans med Svenskt Näringsliv är Saco Studentråd oroade över vad som kommer ske med studenternas möjlighet till extrajobb om en lag om heltid införs. Troligen kommer många deltidsjobb då att försvinna, och arbetsgivarna kommer dra sig för att anställa för många på deltid eftersom de då riskerar att alla deltidsanställda kräver heltidsanställningar.

- Studenternas perspektiv har inte kommit fram i debatten om en heltidslagstiftning, menar Stina Hamberg. Detta trots att 200 000 av de totalt runt en miljon deltidsanställda i Sverige är studenter. Därför har vi tagit fram den här rapporten.