Vill man ha en forskning i världsklass måste man också satsa.

Saco Studentråds utgångspunkt är att alla doktorander bör vara anställda och omfattas av socialförsäkringar som andra arbetstagare. Promemorian avseende förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för innebär ett steg i rätt riktning.

Publicerad: Tisdag 12 jun 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Saco Studentråds utgångspunkt är att alla doktorander bör vara anställda och omfattas av socialförsäkringar som andra arbetstagare. Promemorian innebär ett steg i rätt riktning men löser inte det största problemet för doktorander.