Principbeslut om studentmedarbetare

Saco Studentråd har på styrelsemötet den 15 februari 2015 tagit ett principbeslut i frågan om studentmedarbetarskap. Sammanfattningsvis är Saco Studentråd positivt till studentmedarbetarskap, med förbehåll att eventuella sidoeffekter kan behöva stävjas. Nedan listas de viktigaste faktorerna bakom ställningstagandet.

Publicerad: Söndag 15 feb 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

1. Saco studentråds styrelse är positiv till att studenter som jobbar extra gör det med relevanta uppgifter och inom en sektor med koppling till deras utbildning. Det ger studenter en fot in på arbetsmarknaden, och det ger arbetsgivare större möjligheter till att ta in akademisk kompetens på ett flexibelt sätt.

2. En god arbetsanknytning ska integreras utbildningen. Vi bedömer inte att studentmedarbetarskap kommer bli en ersättning för den kontakt mellan studenter och arbetsliv som högskolan bör ha och kan bli bättre på. Oron ska dock tas på allvar, och vi har ett ansvar att bevaka att så inte blir fallet.

3. Heltidsstudier ska vara en heltidssyssla – jobb ska inte gå ut över studierna. Potentiella problem ligger i att studenter jobbar vid sidan av sina studier, vilket i sig inte har att göra med jobbets kvalifikationsnivå. Däremot är det problematiskt att studenters ekonomi ofta inte går ihop, i kombination med att studierna i praktiken inte kräver 40 timmar i veckan. Dessa problem ska bemötas på andra sätt, då studentmedarbetarskapet inte är orsaken till dem.

4. Studenter behöver studentanpassade kollektivavtal. Studentmedarbetare är en otrygg anställningsform. Det är viktigt att den inte missbrukas. Jämfört med dagens villkor för extraarbete bedömer vi att studentmedarbetarskapet blir en förbättring, eftersom dess flexibilitet tillåter studenterna att planera sin vardag och anpassa sitt extrajobb efter studierna.

5. Vidare kan studentmedarbetarskap låta studenter möta sektorer som de tidigare inte övervägde att söka sig till, som landsting och kommuner.

6. Om studentmedarbetarskap får effekten att extraarbetande studenter söker sig från låg- till högkvalificerade arbeten, kan det leda till en bättre matchning och ökade möjligheter för arbetslösa ungdomar att få jobb.

7. Styrelsen är positiv till individuell lönesättning. Det är rimligt att färre meriter hos studenter avspeglas i en lägre lön än hos en nyexaminerad akademiker.

8. Farhågan att studentmedarbetare kan komma pressa ner ingångslöner ska tas på allvar. Det är en utveckling som de fackliga organisationerna bör bevaka. Den individuella lönesättningen kan fungera som ett skydd mot detta.

9. Akademiker på en arbetsplats ska vara förebilder och inte konkurrenter för studentmedarbetarna. Det är viktigt att hitta en god avvägning som innebär att studentmedarbetare har kvalificerade uppgifter utan att tränga undan tillsvidareanställda akademiker.