Ny statistik: Här är lärosätena som skär ner i sommar

Antalet sommarkurser har mer än halverats sedan 2010, trots att det finns en stark efterfrågan.  En mer effektiv användning av sommarterminen skulle bidra till ökad trygghet, bättre genomströmning och en minskad konkurrens om okvalificerade sommarjobb. Saco studentråd har sammanställt årets utvecklingen av sommarterminen och ungdomsarbetslösheten under sommarmånaderna.

Publicerad: Onsdag 8 jun 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 8 jun 2016

Sommarterminen är ett bra tillfälle att bredda sin kompetens eller ta poäng för en tidigare examen. Men utbudet av sommarkurser är inte vad det hade kunnat vara. Sedan 2010 har utbudet av sommarkurser mer än halverats. För sex år sedan hade studenterna 775 kurser att välja mellan. Idag erbjuds endast 351 sommarkurser. Saco studentråd har listat högskolorna som skurit ned (scrolla ned för listan).

Endast fyra av tio (61 %) av de sökande fick i år plats på årets sommarkurser. Förra året var det bara 8549 personer som fick studiemedel för sommarstudier. På sommaren sätter alltså 250 000 studerande studierna på paus och lågt räknat 140 000 som får fullt studiemedel måste då söka andra försörjningskällor.

Högskolorna som skär ned: här är studenterna värst drabbade i år

Förändringar i kursutbudet sedan 2015

 

Län

 

Högskola

2016

2015

Förändring i procent

Västra Götalands län

Totalt

42

62

-32 %

 

Göteborgs universitet

29

48

-40 %

 

Högskolan i Skövde

8

11

-27 %

Stockholms län

Totalt

42

66

-36 %

 

Stockholms universitet

32

47

-32 %

 

Kungliga tekniska högskolan

9

17

-47 %

 

Konstfack

0

1

-100 %

Jämtland & Västernorrland


Mittuniversitetet

 

35

 

43

 

-19 %

Östergötlands län

Linköpings universitet

6

10

-40 %

Örebro län

Örebro Universitet

3

5

-40 %

Värmlands län

Karlstad universitet

6

8

-25 %

 

 

 

 

 

Riket

Totalt

351

381

-8 %

 

Det finns tre tydliga problem med dagens omfattande sommaruppehåll:

  • Sommaruppehållet hämmar genomströmningen. För individen leder ett senare inträde på arbetsmarknaden till minskad livsinkomst. För samhället medför det minskade skatteintäkter i ett läge där en växande försörjningsbörda kräver ett längre arbetsliv.
  • Sommaruppehållet äventyrar studenternas försörjning. Även om tre av fyra studerande till slut finner arbete under sommaren är två av tre oroliga över sin sommarekonomi.
  • Sommaruppehållet gör att unga och nyanlända trängs undan från arbetsmarknaden. Ett ofta förbisett faktum är att inflödet av studenter på sommararbetsmarknaden skapar problem för personer med lägre utbildning. Färra än två av tio sommarjobb kräver högskoleutbildning. Många jobb som fylls av studenter skulle därför istället kunna tas av arbetslösa unga och nyanlända.

Saco studentråd föreslår följande åtgärder*:

  • En ökning av utbudet av relevanta sommarkurser. Vi föreslår en 15-procentig höjning av ersättningsbeloppen för sommarkurser som kan tillgodoräknas i utbildningsprogram.
  • En sommaranpassning av studiemedlet. För att öka efterfrågan på sommarstudier föreslår vi att studiemedlet för sommarstudier utsträcks till tolv veckor och höjs med 375 kronor.

Satsningen omfattar 420 miljoner kronor och omfattar inledningsvis 77 000 sommarstudieplatser. Enligt beräkningar kan vi spara in förlorad studietid motsvarande 11 000 heltidstjänster och ge mycket lågt räknat 22 000 arbetslösa ungdomar en chans till en fot in på arbetsmarknaden.

*Ett av förslagen i Saco studentråds ursprungliga åtgärdspaket har redan genomförts. Sedan sommaren 2014 prövar CSN resultatet från vårterminen innan de beviljar studiemedel för sommarterminen. Kraven på studieresultat under sommarterminen har därmed skärpts.