Ny statistik: här är sommarkurserna med högst söktryck

Utbudet av sommarkurser har halverats sedan 2010, trots att söktrycket har ökat. En mer effektiv användning av sommarterminen skulle bidra till ökad trygghet, bättre genomströmning och en minskad konkurrens om okvalificerade sommarjobb. Saco studentråd har sammanställt topplistan över Sveriges mest populära sommarkurser.

Publicerad: Fredag 5 jun 2015

Senast uppdaterad: Fredag 5 jun 2015

Sommarterminen är ett bra tillfälle att bredda sin kompetens eller ta poäng för en tidigare examen. Men utbudet av sommarkurser är inte vad det hade kunnat vara. Sedan 2010 har utbudet av sommarkurser halverats. För fem år sedan hade studenterna 775 kurser att välja mellan. Idag erbjuds endast 381 sommarkurser. Saco studentråd har listat de mest populära (scrolla ned för hela listan).

Endast hälften (54 %) av 41 480 sökande fick i år plats på en sommarkurs. Totalt är det mindre än 7 procent av studenterna med fullt studiemedel som fortsätter att studera under sommaren. På sommaren sätter alltså 250 000 studerande studierna på paus och lågt räknat 140 000 som får fullt studiemedel måste då söka andra försörjningskällor. Om en liknande situation hade inträffat på arbetsmarknaden hade det varit tal om en lockout av förödande omfattning.

Det finns tre tydliga problem med dagens omfattande sommaruppehåll:

  • Sommaruppehållet hämmar genomströmningen. För individen leder ett senare inträde på arbetsmarknaden till minskad livsinkomst. För samhället medför det minskade skatteintäkter i ett läge där en växande försörjningsbörda kräver ett längre arbetsliv.
  • Sommaruppehållet äventyrar studenternas försörjning. Även om tre av fyra studerande till slut finner arbete under sommaren är två av tre oroliga över sin sommarekonomi.
  • Sommaruppehållet gör att unga trängs undan från arbetsmarknaden. Ett ofta förbisett faktum är att inflödet av studenter på sommararbetsmarknaden skapar problem för unga med lägre utbildning. Många jobb som fylls av studenter skulle kunna tas av arbetslösa unga – en grupp som dessutom är särskilt prioriterad inom arbetsmarknadspolitiken.

Saco studentråd föreslår följande åtgärder*:

  • En ökning av utbudet av relevanta sommarkurser. Vi föreslår en 15-procentig höjning av ersättningsbeloppen för sommarkurser som kan tillgodoräknas i utbildningsprogram.
  • En sommaranpassning av studiemedlet. För att öka efterfrågan på sommarstudier föreslår vi att studiemedlet för sommarstudier utsträcks till tolv veckor och höjs med 375 kronor.

Satsningen omfattar 420 miljoner kronor och omfattar inledningsvis 77 000 sommarstudieplatser. Enligt beräkningar kan vi spara in förlorad studietid motsvarande 11 000 heltidstjänster och ge mycket lågt räknat 22 000 arbetslösa ungdomar en chans till en fot in på arbetsmarknaden.

*Ett av förslagen i Saco studentråds ursprungliga åtgärdspaket har redan genomförts. Sedan sommaren 2014 prövar CSN resultatet från vårterminen innan de beviljar studiemedel för sommarterminen. Kraven på studieresultat under sommarterminen har därmed skärpts.

 

Topp 20 sommarkurser med högst söktryck

Sökande* (antagna)

1. Praktisk projektledning, Stockholms universitet  6579 (770) 
2. Kreativt skrivande, intro, Linnéuniversitetet  5261 (400)
3. Sociologi: ledarskap och organisationsteori, Mittuniversitetet  4597 (500)
4. Personlig och professionell utveckling, Högskolan Kristianstad                 4410 (300)
5.  Introduktion till kriminologi, Mittuniversitetet  4339 (300)
6.  Juridisk översiktskurs, Mittuniversitetet            3929 (200)
7.  Kriminalitet och missbruk, Mittuniversitetet 3158 (300)
8.  Harry Potter och hans världar, Linnéuniversitetet  3006 (400)
9.  Ungdomssociologi, Mittuniversitetet 2984 (500) 
10.  Akademiskt skrivande, Linnéuniversitetet  2859 (350) 
11.  Översiktskurs i astronomi, Stockholms universitet  2819 (750)
12.   Datakunskap, Stockholms universitet 2721 (220) 
13.  HBO och det samtida TV-dramat, Linnéuniversitetet  2517 (150)
14.  Sociala medier och webb 2.0, Uppsala universitet 2510 (40)
15.   Olympiska gudar, Uppsala universitet  2421 (1844)
16.  Kriminologi, stalkning, Mittuniversitetet  2399 (300)
17.  Datateknik och webbutveckling, Mittuniversitetet 2155 (120)
18.  Inledande programmering med Java 2154 (300)
19.  Rasismens historia, Mittuniversitetet  2107 (350)
20.  Mytologins värld, en religionshistorisk introduktion, Linnéuniversitetet 1998 (200)

 *Siffrorna avser antal behörigt sökande, källa: UHR.