DN Debatt: ”Vi behöver fungerande socialförsäkringar för studenter”

Den 8/10 på DN Debatt presenterade nationalekonomen Per Sonnerby en rapport om högre utbildning ”Lära för livet”. Sonnerby konstaterar att mycket kan göras för att effektivisera studierna. ”Tre år borde räcka för de flesta” säger Sonnerby och menar att ”bistrande arbetslivsanknytning och långa tidsineffektiva studieprogram är en del av orsaken.” Den bakomliggande debatten är alltså återigen genomströmning, Sonnerby pekar i likhet med Saco Studentråds rapport "Fortfarande utbildning straffbart?" på att det går för långsamt, skriver Maria Ehlin Kolk, Saco studentråd.

Publicerad: Tisdag 9 okt 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning