Spionen.se: Utbildning straffar sig fortfarande

Den 1 november släppte GUS och GFS tillsammans med Saco Studentråd rapporten Fortfarande utbildning straffbart? Rapporten är skriven av Saco Studentråd tillsammans med tre andra stora kårer och visar på de stora brister som finns i trygghetssystemen för studenter. Att en student i Sverige, ett land med politiska mål om utbildning och forskning i världsklass, inte kan vara deltidssjukskriven, utestängs från sjukskrivning under sommaren och inte omfattas alls av sjukförsäkring om denne väljer att inte ta studiestöd är oacceptabelt och leder till längre tid i högre utbildning är nödvändigt

Publicerad: Fredag 23 nov 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning