Lundagård: En hotad art

Reportage: De är en sorts akademiska rebeller: överliggarna. De evigt inskrivna studenterna som sätter nöjets meriter högre än de akademiska. För hundra år sedan uppnådde de legendstatus, men i dag är de jagade från alla håll. Har överliggarna överlevt jakten från CSN, regeringen och universitet

Publicerad: Torsdag 4 apr 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning